กุฏิหลวงปู่สรวง

ที่มาและความสำคัญของกุฏิหลวงปู่สรวง

กุฏิหลวงปู่สรวงเป็นกุฏิที่มีค่ายิ่งกว่ากุฏิทองคำ เพราะศาลาไม้หลวงปู่สรวงหลังนี้ เป็นสถานที่สำคัญที่หลวงปู่สรวงเคยมาอยู่พักอาศัย แม้จะสร้างขึ้นใหม่ด้วยทองคำแต่ก็มิอาจจะทำให้หลวงปู่สรวงฟื้นขึ้นเพื่อมานั่งมาจำวัดในกุฏินั้นได้ เหตุนี้เองกุฏิหลังนี้จึงมีค่ายิ่งกว่าทองคำ

 

บูรณะเพื่อรักษาและใช้สอยกุฏิหลวงปู่สรวง

หลักฐานสำคัญที่สามารถเชื่อมโยงประวัติหลวงปู่สรวง คือ กุฏิไม้หลวงปู่สรวงวัดบ้านขะยูง เพราะเป็นกุฏิที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติหลวงปู่สรวง  ปัจจุบันทางวัดบ้านขะยูงได้บูรณะขึ้นเพื่อรักษาและเพื่อใช้สอยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามความจำเป็นในความจำกัดพื้นที่ที่มีอันน้อยนิดของวัด เพราะวัดบ้านขะยูงเป็นวัดเล็ก ๆ วัดหนึ่งในชุมชน แต่เป็นวัดสำคัญเกี่ยวข้องกับชีวประวัติหลวงปู่สรวงเพราะเป็นวัดหนึ่งที่หลวงปู่สรวงเลือกที่จะมาอยู่พักอาศัย โดยเฉพาะกุฏิไม้ที่ท่านมาอยู่พักอาศัยเป็นประจำ ปัจจุบัน หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร พร้อมด้วยเหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลายได้ร่วมใจกันบูรณะ อุปถัมภ์ดูแล พัฒนาวัดเพื่อให้เกิดเจริญรุ่งเรืองขึ้นถวายไว้เป็นสังฆบูชา

ร่องรอยในกุฏิไม้หลวงปู่สรวง

กุฏิหลังนี้สำคัญกับเหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงมาก เพราะมีร่องรอยเป็นลายมืออักษรขอมของหลวงปู่สรวงเขียนด้วยช็อคสีขาวเอาไว้ข้างฝาผนัง คานไม้ เสาไม้ และมีร่องรอยการเผาไฟที่กลายเป็นรอยไหม้ ร่องรอยการถากเสาผูกเปลนอน ซึ่งมีเรื่องเล่าประวัติหลวงปู่สรวงเกี่ยวข้องกับกุฏิหลังนี้อย่างน่าสนใจ

ได้เห็นกุฏิก็เป็นบุญตา ได้นั่งกุฏิภาวนาก็เป็นบุญใจ

เมื่อหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดินละสังขารไปแล้ว สิ่งที่ลูกหลานพอที่จะได้ระลึกถึงก็คือที่อยู่ที่พักอาศัยของท่าน ลูกหลานยังพอไปได้เห็น ไปได้สัมผัส ไปได้ใช้ประโยชน์ หลายคนมาวัดบ้านขะยูงในวาระโอกาสสำคัญต่าง ๆ เพื่อมาอยู่พักภาวนาถวายเป็นการปฏิบัติบูชา ถือว่า เป็นบุญตาที่ลูกหลานยังได้เห็น ได้เย็นใจเมื่อลูกหลานมานั่งภาวนา

เหตุผลที่บูรณะกุฏิไม้เพราะเห็นคุณค่าทางใจ

ลูกหลานเห็นความสำคัญของกุฏิไม้หลังนี้ จึงดำเนินการบูรณะ ดูแลรักษา และยกขึ้นให้สูง เพื่อใช้ประโยชน์ด้านล่าง และทำทางเดินขึ้นใหม่ ให้สง่างาม ติดกระจกรักษาสภาพไม้ รักษาร่องรอยอักขระขอมลายลิขิต รักษาบริขาร เครื่องใช้ของหลวงปู่สรวง มีสิงห์คู่ มีนาคคู่ ทางขึ้นกุฏิ กุฏิไม้หลังนี้จากเดิมที่ไม่มีใครเห็นคุณค่า แต่พอเมื่อรู้ว่า หลวงปู่สรวงเคยอยู่ เคยพักอาศัย บัดนี้ กุฏิหลังนี้มีค่ายิ่งกว่าทองคำ เพราะพระครูไพโรจน์อินทสาร พร้อมสานุศิษย์ลูกหลานหลวงปู่สรวงเห็นคุณค่า พอใจที่จะรักษาดูแลเก็บไว้ ไม่คิดที่จะทำลาย เพื่อให้ลูกหลานได้มานั่ง มานอน มาพักอยู่อาศัย ได้รู้สึกเหมือนประหนึ่งว่า ได้อยู่ใกล้ชิดสัมผัสกลิ่นไอแห่งวิถีชีวิตของหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

บันทึก

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

 

Contact Form Powered By : XYZScripts.com