กฐินทาน
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150

หลวงปู่สรวง

หลวงปู่สรวง

ประวัติ ลูกตาเบ๊าะ หรือ ลูกตาแคลง หรือ หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน กลายเป็นตำนานไปแล้ว เพราะ ตำนาน คือ เรื่องราวในอดีตที่ถูกถ่ายทอดสะท้อน วิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ คงอีกไม่นาน ตำนานก็จะก่อเกิดกลายเป็นประเพณีต่างๆ ตามมาอีก ดังจะเห็นได้ว่า หลายๆวัดที่ศรัทธาหลวงปู่สรวง ได้มีกิจกรรม การกระทำพิธีขึ้นว่าวหลวงปู่สรวง พิธีมัดสุ่มไก่ เป็นต้น ซึ่งล้วนสะท้อนมาจากกิจกรรม หรือ วิถีชีวิต ที่หลวงปู่สรวงได้เคยประพฤติปฏิบัติมานั้นเอง

การแสดงออกเหล่านั้น เกิดจากความเชื่อ เคารพบูชา ต่อองค์หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน เป็นเรื่องที่ดีน่ายกย่อง เพราะหากไม่มีการกระทำตาม เพื่อรักษา และระลึกถึง อนุชนรุ่นหลังๆก็อาจจะไม่เห็นคุณค่า และวันหนึ่งเรื่องราวเหล่านั้นก็อาจจะถูกลบเลือนจืดจางหายไป เพราะผู้รู้ ผู้เห็น ผู้เข้าใจได้สัมผัสวิถีชีวิตของหลวงปู่สรวง วันหนึ่งก็ต้องล้มหายตายจากโลกนี้ไป หากไม่มีการจารึกไว้ก็ลืมเลือน แม้จารึกไว้ก็หาได้ชัดเจนไม่ เพราะเป็นเพียงคำอธิบาย ต่างจากลงมือทำให้เห็นเป็นต้นแบบ ที่เรียกว่า บ่อเกิดแห่งประเพณีสืบต่อไป
จึงถือว่าสำคัญมาก สำหรับการปฏิบัติตาม กระทำตาม ของยุคนี้ ยุคต้นแห่งการรื้อฟื้นตำนาน เพื่อให้ผู้รู้ ผู้เข้าใจ ที่ยังมีชีวิตอยู่ ได้ชี้ ได้บอกว่าอย่างไรถูก อย่างไรผิด แล้วก็แก้ไข เพื่อให้ลูกหลาน รู้และเข้าใจได้อย่างถูกต้อง พร้อมกับไขรหัสแนวทางเหล่านั้นด้วยพุทธธรรม เป็นเส้นทางเดินของปัญญาด้วย

นี่คือการสำนึกสำเนียกตนอยู่เสมอว่า ศรัทธาอย่างแท้จริงที่ต้องประกอบด้วยปัญญา เพื่อให้เป็นอุบายทางใจของอนุชนเหล่านั้นได้ ไม่ให้เกิดความเข้าใจผิด เสื่อมเสีย สับสน สงสัย หลงงมงายได้

เรื่องราวประวัติของหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ที่ถูกกล่าวเล่าบอกต่อๆ กันมานั้น แม้จะยังไม่นานเป็นร้อยๆปีก็ตาม แต่ได้ถูกเผยแผ่ขยายกว้างออกไปอย่างรวดเร็วมาก เพราะอยู่ในยุคที่มีการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ท ไร้พรมแดน

อัศจรรย์ ปาฏิหาริย์ ลึกลับ เหนือความคิด เหนือโลก เหนือสมมติ ล้วนถูกจารึกร้อยเรียงเป็นประวัติหลวงปู่สรวงไว้ทั้งหมดแล้ว ซึ่งบางครั้งก็ไม่อาจจะแยกออกได้ว่า อะไรคือเรื่องจริง อะไร คือนิทาน อะไร คือ อัศจรรย์ ปาฏิหาริย์ ลึกลับที่แท้จริง หรืออะไร คือ อัศจรรย์ ปาฏิหาริย์ ลึกลับปลายปากกา

เรื่องนี้ยากมากที่จะแยกออกได้ เพราะเรื่องราวได้ถูกถ่ายทอดมาจากชาวบ้านที่เต็มไปด้วยพลังศรัทธาเป็นผู้เล่า การสื่อสารมาให้เราทั้งหลายได้ศึกษา นั้นมีหลากหลายมุม ขึ้นอยู่กับผู้เล่าที่จะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นมาในรูปแบบใด

ขอให้ทุกท่านได้ค่อยๆเรียนรู้ ค่อยๆศึกษา ค่อยๆพิจารณา ไปพร้อมๆกัน เพราะ ณ เวลานี้เรื่องราวปริศนาธรรม ถูกรวบรวมไว้แล้วส่วนหนึ่งที่กำลังค่อยๆถูกเปิดเผยออกมาให้ได้ศึกษาผ่านพุทธธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเอง

ประวัติหลวงปู่สรวงสามารถศึกษาได้ในเว็บวัดบ้านขะยูง

เรียบเรียงโดย : พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ (ออ.พิมพ์นนท์)

Contact Form Powered By : XYZScripts.com