กฐินทาน
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
หลวงตาสงค์ “เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวัดบ้านขะยูงอีสานใต้”

“เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวัดบ้านขะยูงอีสานใต้” คำว่า “เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวั…

Read More

ปริศนาเทวดา : ว่าด้วยให้อะไร ชื่อว่าให้อะไร

ปริศนาเทวดา : ว่าด้วยให้อะไร ชื่อว่าให้อะไร เทวดาทูลถามว่า บุคคลให้อะไร ชื่อว่าให้กำลัง ให…

Read More

ความสำคัญ ปริศนาของเทวดาที่ทูลถามพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบคำถามของเทวดาเหล่านั้นอย่างแจ่มแจ้งทีเดียว

จากนี้ไปขอนำเอาธรรมะที่ปรากฎในคำภีร์พระไตรปิฎกมาให้ทุกท่านได้ศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวิถ…

Read More

ความสำคัญในการ “ไขรหัสปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน”

หลวงปู่สรวงเป็นพระอริยะสงฆ์ ที่ชาวพุทธกำลังกล่าวถึงกันอย่างมากในปัจจุบัน จนกลายเป็นตำนานที…

Read More

หลวงตาสงค์ (สา ปสุโต) แห่งวัดบ้านขะยูง ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

ประวัติ ตำนาน พระอริยสงฆ์แห่งดินแดนอีสานใต้โดยเฉพาะหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน อาตมาได้นำเสนอ…

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com