ความสำคัญ ปริศนาของเทวดาที่ทูลถามพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบคำถามของเทวดาเหล่านั้นอย่างแจ่มแจ้งทีเดียว

จากนี้ไปขอนำเอาธรรมะที่ปรากฎในคำภีร์พระไตรปิฎกมาให้ทุกท่านได้ศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวิถีชีวิตที่เจริญของเราเหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลาย ที่ยังต้องศึกษาคือในฐานะเสขะบุคคล ซึ่งประวัติหลวงปู่สรวงเราศึกษาผ่านมาก็มากพอสมควรแล้ว หรือหากต้องการศึกษาก็สามารถหาอ่านศึกษาในเว็บต่างๆ หรือหนังสือประวัติหลวงปู่สรวงที่มีอยู่มากมายก็ได้

ซึ่งส่วนมากเต็มไปด้วยเรื่องราวปาฏิหาริย์ เมื่อศึกษามากเท่าไรก็ยิ่งเกิดความสงสัยไม่ได้คำตอบมากเท่านั้น สิ่งที่ได้ก็มีแต่ความเชื่อหรือศรัทธา โดยที่บางครั้งปัญญาไม่เกิดขึ้นเลย

อาตมาจึงได้ค้นคว้าแนวคิดในทางพระพุทธศาสนาอันเกี่ยวข้องกับเทวดามาให้ท่านทั้งหลายได้ศึกษากัน ซึ่งเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับท่านทั้งหลาย
ทำไมจึงต้องพูดเชื่อมโยงถึงเรื่องเทวดาเป็นสำคัญ

ก็เพราะ คำว่า “เทวดา” คำนี้เป็นคำที่เราท่านทั้งหลายมีศรัทธาระลึกถึงอยู่เสมอ ผ่านคำขนานนามหลวงปู่สรวง ว่า เทวดาเดินดิน นั้นเอง
แต่การระลึกถึงของเรานั้น ก็ยังเกิดความสงสัยว่าทำไมจึงต้องขนานนามท่านว่าอย่างนั้น แต่ละคนก็อาจจะมีคำตอบในใจของตนเองอยู่แล้วบ้าง ส่วนเพจนี้จะขอนำเสนอในมุมมองฐานะผู้ศึกษาประวัติหลวงปู่สรวงอย่างทุ่มเทจริงจังมาโดยตลอด ศึกษาจนรู้สึกอิ่มตัว จะด้วยการเดินทางตามรอย สัมภาษณ์ หรือ การอ่าน หนังสือ จนมีความเฉยๆ กับสิ่งที่ผู้เล่าๆ ให้ฟังหรือผู้เขียนๆ ขึ้นมาให้อ่าน

ความอิ่มในอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์กลับมีบางอย่างที่พบในใจที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่า “ปิติใจขึ้นมาอีกครั้ง” เมื่อศึกษาแนวคิดคำสอนของพระพุทธเจ้า คือเรื่องคำถามของเทวดาที่ทูลถามพระพุทธเจ้า ซึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบคำถามของเทวดาเหล่านั้นอย่างแจ่มแจ้งทีเดียว

จากที่ได้ศึกษาประวัติหลวงปู่สรวง จนมองพบภาพเชื่อมโยงเห็นบางอย่างว่า สิ่งที่หลวงปู่สรวงได้ทิ้งเป็นมรดกนอกเหนือจากปริศนาหวยก็คือปริศนาธรรม
คำว่า ปริศนา คือ สิ่งหรือถ้อยคําที่ผูกขึ้นเป็นเงื่อนงําเพื่อให้แก้ให้ทาย เป็นคำถาม หรือทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คิดหาคำตอบ

ดังนั้น การขนานนามหลวงปู่สรวง ว่า “เทวดาเดินดิน” จึงเหมาะสมที่สุด เพราะว่า เทวดามักมีคำถาม เช่น เทวดาทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้า ในพระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (เทวดาสังยุต) ส่วนหลวงปู่สรวง มักทำกิจกรรม ปริศนา ไว้ให้เราหาคำตอบมากมาย เช่น ปริศนามัดโอ่ง ปริศนามัดสุ่มไก่ ปริศนาตักบาตรปล่องไม้ไผ่ ปริศนาแคร่กฐิน ปริศนาว่าวหมุนรอบทิศ ปริศนาบันได ๖ ขั้น เป็นต้น ปริศนาเหล่านี้อาตมาตั้งชื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่หลวงปู่สรวงทำไว้ให้รู้ให้เห็น เพื่อประโยชน์ต่อการศึกษาที่ง่ายขึ้นเท่านั้น ส่วนท่านใดจะเรียกอย่างไรก็เป็นอันเข้าใจตรงกันไม่มีผิดถูกขอเพียงเป็นเรื่องราวปริศนาธรรมเดียวกันเป็นสำคัญพอ

ปริศนาทั้งหลายนั้นก็เพื่อให้ผู้รู้ ที่มีปัญญามาแก้ มาไขปัญหาปริศนาเหล่านั้น หรือ เพื่อให้ผู้มีศรัทธาต่อหลวงปู่สรวงได้ค้นหาคำตอบเพื่อประโยชน์ตามแต่วาสนาของตนเอง ในสมัยหลวงปู่สรวงมีชีวิตส่วนมากผู้คนจะได้คำตอบเป็นตัวเลขเพื่อซื้อหวย มีส่วนน้อยที่ได้คำตอบเป็นธรรมะ

เพราะปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง จึงสนใจคำถามของเทวดา อันเป็นมรดกที่ควรได้คำตอบจากผู้รู้ จึงเกิดแนวคิดใหม่เพื่อเติมเต็มสิ่งที่จะนำเผยแผ่ผ่านเพจหลวงปู่สรวง ให้ท่านได้ศึกษาซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่าเพียงเรื่องเล่าปาฏิหาริย์ ที่หาคำตอบไม่ได้ ก็จะขอนำเอาปัญหาของเทวดาที่ทูลถามพระพุทธเจ้า และพระพุทธเจ้าได้ทรงตอบปัญหาเหล่านั้น

ซึ่งเชื่อว่าผู้ศึกษา เพจ หลวงปู่สรวง จักได้ประโยชน์มากขึ้นนอกเหนือเพียงได้ศึกษาประวัติหลวงปู่สรวง หรือบางทีอาจจะได้คำตอบปริศนาธรรมที่หลวงปู่สรวงทอดทิ้งเป็นมรดกไว้ให้เราก็ได้อีกด้วย เรื่องนี้อยู่ที่ผู้ศึกษาจะเชื่อมโยงเป็นคำตอบได้เองโดยไม่จำกัดคำตอบ

จากนี้ไปจะขอนำเสนอคำถามของเทวดาโดยพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตอบปัญหาเหล่านั้น และขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ผ่านมาท่านได้ติดตามอ่านเรื่องราวและร่วมกิจกรรมต่างๆ ของทางวัดบ้านขะยูง ทั้งในส่วนงานเผยแผ่ ประวัติหลวงปู่สรวง และส่วนงานสาธารณูปการของวัด

จนวันนี้เพจ หลวงปู่สรวง ได้มีผู้ติดตามมากขึ้นเรื่อยๆ ถ้าหากเปิดเพจ ชื่อว่า “หลวงปู่สรวง” โดยไม่มีเคลื่อนไหวหรือไม่มีอะไรเป็นประโยชน์น่าติดตามท่านทั้งหลายก็คงไม่ติดตามมาอ่านมาศึกษาให้เสียเวลาเป็นแน่แท้ และจากนี้ไปก็หวังว่าท่านทั้งหลายจักได้ประโยชน์ ได้สติ ได้ปัญญา มีชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท เจริญในกรอบแห่งศีลธรรม นำพาชีวิตและจิตใจพัฒนาสู่มรรคผลนิพพานได้เป็นที่สุด

ปริศนาเทวดาต่างๆ จะรวบรวมให้ท่านได้ศึกษาในเว็บวัดบ้านขะยูงต่อไป
ขออนุโมทนาบุญ
เรียบเรียงโดย : พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments