หลวงตาสงค์ (สา ปสุโต) แห่งวัดบ้านขะยูง ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน

ประวัติ ตำนาน พระอริยสงฆ์แห่งดินแดนอีสานใต้โดยเฉพาะหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน อาตมาได้นำเสนอท่านทั้งหลายไว้ในนิตยสารพระเครื่องพุทโธผ่านมาแล้วหลายฉบับเกี่ยวกับเรื่องราวปริศนาธรรมหลวงปู่สรวงที่ท่านได้สอนเอาไว้อย่างน่าคิด โดยได้ถอดรหัสปริศนาธรรมต่างๆ ตามกำลังสติปัญญา เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านทั้งหลาย ส่วนในฉบับนี้อาตมาเกิดคำถามแก่ตนเองว่า ครูบาอาจารย์ที่เป็นศิษย์หลวงปู่สรวง ผู้มีจริยวัตรอันงดงามน่าเคารพกราบไหว้และยังมีชีวิตอยู่คือใคร จึงพิจารณาดูจากที่อาตมามีโอกาสได้ตามรอยเส้นทางธรรมหลวงปู่สรวงมาพอสมควร ทำให้พอได้คำตอบแก่ใจตนเองว่ามีอยู่หลายรูป ซึ่งแต่ละรูปนั้นก็ล้วนมีวิชาอาคม มีแนวคิด คำสอน ที่แตกต่างกันไป ส่วนมากที่คล้ายกันจะมีวัตรปฏิบัติที่เรียบง่ายสมถะ สันโดษ หลาย ๆ ท่านมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนทั่วไป แต่ก็ยังมีอีกหลายท่านที่ยังเก็บตัวเงียบ

สำหรับในเว็บวัดขะยูงนี้ อาตมาจึงขอพูดถึงหลวงตาสงค์ (สา ปสุโต) ครูบาอาจารย์ใหญ่สายศิษย์หลวงปู่สรวงที่เก็บตัวเงียบ  คงถึงเวลาที่ท่านพร้อมออกมาโปรดพวกเราทั้งหลาย ซึ่งท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพกราบไหว้บูชามีความเป็นอยู่อย่างสมถะสันโดษ เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวบ้านเป็นที่พึ่งทางใจแก่ชาวบ้านมาโดยตลอด สมัยที่ท่านสุขภาพแข็งแรงใครป่วยไข้ไม่สบาย ก็ไปให้ท่าน เพื่อให้ท่านได้ช่วยรักษาด้วยว่านยาสมุนไพร ใครโดนของ ถูกไสยศาสตร์ ก็ให้ท่านช่วยถอนของ ใครเชื่อว่าโชคลางไม่ดี ก็มาให้ท่านรดน้ำมนต์สะเดาะห์เคราะห์ต่อชะตาเสริมบารมีต่าง ๆ บางคนได้โชคลาภถูกหวยร่ำรวย ก็มาสร้างกุฏิถวายท่านโดยทางวัดไม่ต้องออกทุนแม้สักบาทเลยก็มี

จึงพอกล่าวสั้นๆ ได้ว่า ท่านเก่งทางด้านว่านยาสมุนไพรถอนหรือแก้คุณไสยด้วยคาถาอาคม สวดสะเดาะห์เคราะห์ต่อชะตา สวดเสริมบารมีทำนายทายทัก บางครั้งให้ปริศนา ใบ้หวยเป็นการอนุเคราะห์ด้วยความเมตตาของท่านที่มีต่อเหล่าสานุศิษย์ทั้งหลายที่กำลังมีทุกข์ ซึ่งหลาย ๆ ท่านอาจจะมองว่าเป็นเดรัจฉานวิชา อาตมาก็ไม่อาจจะปฏิเสธว่าไม่ใช่ เพราะว่าวิชาต่างๆ อาจจะเป็นเดรัจฉานวิชาจริง หากเพียงอยากจะบอกในที่นี้ว่า เมื่อท่านยังไม่ได้มาสัมผัสหรือมาพบหลวงตาสงค์ด้วยตนเองในเวลานี้ก็อาจจะไม่ได้เกิดศรัทธาท่าน หรือหากมีศรัทธาต่อท่านอาจจะเป็นความศรัทธาอย่างงมงายก็ได้

อาตมามีโอกาสได้พบท่านได้ดูแลรับใช้ท่าน   จึงเข้าใจ และขอพูดแบบเต็มปากเต็มคำว่า เรากราบไหว้หลวงตาได้อย่างสนิทใจ ท่านไม่ได้นำพาเราให้หลงงมงาย มีแต่คอยบอก คอยสอน คอยเตือน คอยให้กำลังใจ ให้ข้อคิดและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดี มีความเมตตาต่อผู้คนทั้งหลายโดยไม่เลือกดีมีจน เสมอภาคเท่าเทียมกันทั้งหมด เกื้อกูลค้ำจุนโลกด้วยความเมตตาอย่างแท้จริง ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่า “เมตตาธรรมค้ำจุนโลก”  ปัจจุบันหลวงตาท่านไม่ได้ยึดติดวิชาคาถาอาคมทั้งหลาย ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเกจิอาจารย์อีสานใต้นั้นเก่งด้านเวทย์มนต์คาถาอาคม แต่เกจิอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ได้ยึดติดสิ่งเหล่านี้ ท่านอนุเคราะห์ผู้คนทั้งหลายด้วยวิชาคาถาอาคม ผ่านกำลังจิตอันบริสุทธิ์ ทำให้เกิดอานุภาพเกิดเป็นฤทธิ์น่าอัศจรรย์ สิ่งสำคัญกว่านั้นคือการบอกธรรมสอนธรรม ให้ข้อคิดนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันอย่างสั้นๆ ซึ่งเกจิอาจารย์อีสานใต้ส่วนมากจะพูดน้อย สอนน้อย เช่น หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดินซึ่งคำสอนที่เราทั้งหลายคุ้นหูจดจำกันแม่น ๆ มีเพียงไม่กี่ประโยค เช่น ออยเตียนสรูล (ให้ทานแล้วมีความสุข) เทอเจิตออยสรูล (ทำใจให้มีความสุข) เทอเจิตออยสะโลต (ทำใจให้บริสุทธิ์) กัมคอนเวีย (กรรมของมัน) เป็นต้น

ฉะนั้น หลวงตาสงค์ (สา ปสุโต) เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวัดขะยูงอีสานใต้ จึงน่าเคารพกราบไหว้บูชา อาตมาจึงจะขอโอกาสเขียนจารึกประวัติหลวงตาสงค์ไว้ให้ลูกหลายได้ศึกษากันต่อไป

เรียบเรียงโดย : พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments