หลวงปู่สรวงได้โยนเชือกว่าวให้แล้วพูดว่า ยัวเตราเซ็ล แปลว่า เอาไปศีล

ปริศนาสอนธรรมหลวงปู่สรวงถือว่าเป็นมรดกธรรมที่เกิดจากกิจกรรมปริศนา หรือการกระทำใดๆ ที่เชื่อว่าหลวงปู่ทำให้ดูแปลกๆ ที่ชาวบ้านแปลไม่ออก ว่าหลวงปู่สรวงพาทำหรือทำให้ดูมีความหมายธรรมะว่าอย่างไรแต่ถ้าแปลเป็นหวยก็ต่างพากันแปลได้

เช่น สอนธรรมคานไม้หาม, ว่าวหมุนรอบทิศ, ขุดหลุ่มปริศนา, บันได ๖ ขั้น, มัดสุ่ม, ตักบาตรปล่องไม้ไผ่ , มัดโอ่ง, โยงเชือก และอื่นๆอีกมากมาย รวมถึงปริศนาลายลิขิตหลวงปู่สรวงด้วยปริศนาเหล่านี้หลวงปู่ไม่ได้บอกความหมายอะไรไว้เลยพอที่จะเป็นลายแทงนำไปสู่ความเข้าใจได้

คงจะดีหากมีผู้รู้มาไขปริศนาผ่านพุทธพจน์คำสอนของพระพุทธเจ้าให้เราได้ศึกษาผ่านปริศนาหลวงปู่สรวงซึ่งไม่ต้องบอกว่าไขปริศนานั้นถูกผิดหรือไม่อย่างไรไม่ต้องมีการตัดสินอะไรทั้งสิ้นเพราะปริศนาเป็นสมบัติ ที่ทุกคนสามารถแปลได้และเข้าถึงได้โดยเท่าเทียมกันผ่านการแสดงทัศนะได้ให้ปรากฎเป็นรูปธรรมจะลึกซึ้งประณีตอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับความรู้หรือภูมิธรรมปัญญาของผู้แปลเอง

จากการที่อาตมาได้ ศึกษาเรื่องราวหลวงปู่สรวงมา สนใจมากเกี่ยวกับปริศนาที่หลวงปู่สรวงได้แสดงไว้อย่างมาก ปริศนาที่มีโอกาสได้สอบถามพระอาจารย์แพร เจ้าอาวาสวัดคู่แท่น จ.สุรินทร์ ซึ่งหลวงปู่สรวงเองท่านสอนปริศนาแบบอุปมาอุปมัย ถ้าไม่สนใจฟังสิ่งที่ท่านพูดก็อาจจะมองข้ามไป หรืออาจจะมองกิริยาของหลวงปู่สรวงเป็นปริศนาหวยเท่านั้น  คือเรื่องของเชือกว่าว หลวงปู่สรวงได้โยนเชือกว่าวให้พระอาจารย์แพรแล้วพูดว่า ยัวเตราเซ็ล แปลว่า เอาไปศีล แสดงให้เห็นว่า หลวงปู่สรวง ท่านทิ้งปริศนาเชือก เป็นคำสอนอุปมาอุปมัยเชือกว่า คือ ศีล และพระอาจารย์แพร วัดป่าคู่แท่น ท่านได้อธิบายต่อไปอีกว่า ที่หลวงปู่สรวงเรียกเชือกว่า ศีล ก็เพราะว่า คนมีศีลจิตใจจะสูงขึ้น เหมือนกับว่าวมีเชือกดึงไว้ว่าวก็ขึ้นสูงได้ ถ้าเชือกขาดว่าวก็ตก ถ้าคนศีลขาดใจก็ตกต่ำเช่นกันเป็นความหมายสั้นๆ ที่ลึกซึ้งกินใจนักเอาไว้แค่นี้ก่อนปริศนาอื่นๆ ยังมีอีกมายมาย กำลังรวบรวม เพื่อนำมาเผยแผ่ในเว็บวัดบ้านขะยูงและเพจหลวงปู่สรวงต่อไป

เรียบเรียงโดย : พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments