พระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง ท่านเป็นครูบาอาจารย์สายศิษย์ของหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดินและหลวงปู่สาย ปาโมกฺโข แห่งวัดตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ

พระครูไพโรจน์อินทสาร หรือ หลวงพ่อนรินทร์ วิโรจโน เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่น่าเคารพอีกรูปหนึ่ง เป็นครูบาอาจารย์สายศิษย์ของหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดินและหลวงปู่สาย ปาโมกฺโข แห่งวัดตะเคียนราม จ.ศรีสะเกษ ท่านเป็นครูบาอาจารย์นักพัฒนาและนั......

Read More

คาถาภาวนาเสกน้ำล้างหน้าของหลวงตาสงค์ ไม่เชื่อไม่ลบหลู่ รู้เชื่อไม่งมงาย

จากคำโบราณที่ท่านกล่าวไว้ว่า “ไม่เชื่อ อย่าลบหลู่ รู้เชื่อไม่งมงาย” หรือ “ไม่เชื่อไม่ลบหลู่ รู้เชื่อไม่งมงาย” คำๆ นี้ได้ยินมาตั้งแต่เด็ก จนปานนี้ก็ยังได้ยินคำๆ นี้อยู่เสมอ เป็นความเชื่อที่ฝังรากลึกของคนไทย โดยเฉพาะคนในชุมชนวัด......

Read More

สวนวิถีชีวิตปริศนาธรรมเทวดาเดินดิน เริ่มจากศรัทธาอันแก่กล้า

ไม่อาจจะรอช้าให้เวลาล่วงเลยผ่านไป หากว่าศรัทธาได้ปรากฎขึ้นแล้ว จึงต้องอาศัยศรัทธานั้นๆ เพื่อเริ่มลงมือดำเนินไปตามลายทอง ลายธรรม อันเป็นลายแทงแห่งศรัทธาและปัญญา ต่อวิถีชีวิตปริศนาธรรมหลวงปู่สรวง ที่ท่านได้กระทำให้เห็นแล้วยังศรัทธาให้ปรากฎแก่ใจของตน เร......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com