กฐินทาน
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
สวนวิถีชีวิตปริศนาธรรมเทวดาเดินดิน เริ่มจากศรัทธาอันแก่กล้า

ไม่อาจจะรอช้าให้เวลาล่วงเลยผ่านไป หากว่าศรัทธาได้ปรากฎขึ้นแล้ว จึงต้องอาศัยศรัทธานั้นๆ เพื…

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com