หลวงปู่สรวงสอนกรรมฐานให้ยายลอนอดอาหาร ๗ วัน

เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ มีโอกาสได้เดินทางตามรอยเส้นทางธรรมหลวงปู่สรวงเป็นการเฉพาะส่วนตัว เพื่อศึกษาประวัติหลวงปู่สรวงจากสานุศิษย์หลวงปู่สรวง เป็นผู้เคยติดตามรับใช้หลวงปู่สรวง ในวันนี้ได้พบกับยายลอน อายุ ๗๗ ปี เป็นชาวบ้านโคกแก้ว อาตมาได้ยินได้ฟ......

Read More

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชรปญฺโญ รับถวายข้าวเหนียวปั้นหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดินจาก อาจารย์สุข

จากการเดินทางไปศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 17 – 20 มกราคม 2557 มีโอกาสได้แวะไปเยี่ยม อาจารย์สุข ที่ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นศิษย์คนสำคัญที่ได้คอยรับใช้อุปฐากหลวงปู่สรวง เป็นคนที่เคยขับรถรับใช้หลวงปู่สรวงอีกคนหนึ่ง รถคันที่รับใช้หลวงปู่สรวงตอนนี้จอดแน......

Read More

บริขารเครื่องใช้หลวงปู่สรวง พระอาจารย์อดิศักดิ วชิรปญฺโญ รับถวายจากสานุศิษย์หลวงปู่สรวง

อัฐบริขารเครื่องใช้หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน เหล่านี้  พระอาจารย์อดิศักดิ วชิรปญฺโญ รับถวายจากสานุศิษย์หลวงปู่สรวง...

Read More

พระครูไพโรจน์อินทสาร ผู้เป็นผู้ให้ ผู้เป็นที่รักแก่คนหมู่มาก

พระครูไพโรจน์อินทสาร ได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สรวง รุ่น พรเทวดา และปลุกเสกเหรียญพรเทวดาเนื้อทองแดงสำหรับแจกในซองกฐินปี ๒๕๕๘ พิธีหล่อและพุทธาภิเษกได้จัดขึ้น ณ โรงหล่อ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งในช่วงเวลาก่อนทำพิ......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com