บริขารเครื่องใช้หลวงปู่สรวง พระอาจารย์อดิศักดิ วชิรปญฺโญ รับถวายจากสานุศิษย์หลวงปู่สรวง

อัฐบริขารเครื่องใช้หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน เหล่านี้  พระอาจารย์อดิศักดิ วชิรปญฺโญ รับถวายจากสานุศิษย์หลวงปู่สรวง เพื่อรวบรวมเพื่อจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ในอนาคต

Comments

comments