พระครูไพโรจน์อินทสาร ผู้เป็นผู้ให้ ผู้เป็นที่รักแก่คนหมู่มาก

พระครูไพโรจน์อินทสาร ได้เดินทางไปเป็นประธานพิธีหล่อรูปเหมือนหลวงปู่สรวง รุ่น พรเทวดา และปลุกเสกเหรียญพรเทวดาเนื้อทองแดงสำหรับแจกในซองกฐินปี ๒๕๕๘ พิธีหล่อและพุทธาภิเษกได้จัดขึ้น ณ โรงหล่อ จ.นครปฐม เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งในช่วงเวลาก่อนทำพิธีเททองหล่อนั้น ท่านได้แจกวัตถุมงคลหลวงปู่สรวง รุ่น พรเทวดา และเหรียญหลวงปู่สรวงและภาพหลวงปู่สรวง ซึ่งพระอาจารย์ศักดา ฐิตธมฺโม แห่งสำนักสงฆ์คลองระกาศ ได้ถวายเพื่อแจกเป็นวัตถุมงคลทานในงานนี้ ญาติธรรมที่ร่วมเดินทางเข้าร่วมพิธีเททองรูปเหมือนหลวงปู่สรวงครั้งนี้ โดยการนำของพระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ กว่า ๔๐๐ คน ต่างพากันมารับแจกวัตถุมงคลและภาพหลวงปู่สรวง

จากภาพแสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ก็มีความสุข ผู้รับก็มีความสุข สมดังที่หลวงปู่สรวงได้สอนไว้ว่า ออนเตียนสรูล ให้ทานแล้วมีความสุข การให้ของพระครูไพโรจน์อินทสาร ถือว่าเป็นการให้วัตถุทาน การให้ทานก็ถือว่าเป็นการสั่งสมซึ่งบุญ เพราะผู้ให้ก็มีความสุข ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสรับรองไว้ว่า สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย แปลว่า “การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุข”

นอกจากนี้ พระพุทธเจ้ายังได้ตรัสไว้ว่า ททมาโน ปิโย โหติ แปลว่า  “ผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก” ซึ่งการให้ย่อมทำให้ผู้ได้รับระลึกถึงผู้ใหญ่เสมอนั้นเอง หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร หรือชาวบ้านรู้จักท่านในนามหลวงพ่อนรินทร์ ท่านเป็นที่รักแก่ชาวบ้านทั้งหลาย เป็นที่รักแก่เหล่าสานุศิษย์ที่มีโอกาสได้ไปแวะเวียนกราบท่าน เพราะทุกคนเมื่อมีโอกาสได้แวะเวียนไปกราบท่านมักจะได้ของแจกติดไม้ติดมือกลับมาด้วยเสมอ

และในงานบุญวัดบ้านขะยูง ทุกปีจะมีที่ระลึกแจกโดยหลวงพ่อไม่เคยหวงไว้ ไม่ว่าจะทำบุญมากน้อยท่านก็แจกจ่ายให้ทุกคนอย่างทั่วถึง บางครั้งแจกในซองกฐินผ้าป่า เอาที่ระลึกส่งให้พร้อมๆ กับซอง สามารถเข้าถึงหลวงพ่อได้อย่างง่าย เพราะท่านไม่ถือตัว มีความเป็นกันเอง ไม่ว่าจะเป็นพระหรือญาติโยม

ใครมีโอกาสแวะเวียนผ่านไปก็แวะกราบท่านได้ ณ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

บันทึกโดย : พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments