ประวัติ พระผงขุนแผนพรายตะเคียน หลวงปู่สรวง “พนมเศรษฐี” รุ่น ๑ วัดบ้านขะยูง

พระผงพรายตะเคียน รุ่น พนมเศรษฐี รุ่น ๑ จัดสร้างเป็นที่ระลึกแก่ผู้เป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ปี ๒๕๕๙ ซึ่งทำพิธีพุทธาภิเษกตลอดระยะเวลา ๓ เดือน ช่วงเข้าพรรษาปี ๒๕๕๙ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ – วันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยมีพระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูงเป็นประธานดำเนินการจัดสร้าง และมีพระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ เป็นผู้ดำเนินการจัดหาทุนในการดำเนินการจัดสร้าง พร้อมทั้งได้ออกแบบและตั้งชื่อรุ่นว่า “พนมเศรษฐี” ซึ่งมีความหมายและความสำคัญเชื่อมโยงประวัติของตำนานพรายตะเคียนวัดบ้านขะยูง ซึ่งถือว่าเป็นมวลสารสำคัญในการจัดสร้างพระผงขุนแผนพรายตะเคียน “พนมเศรษฐี”

ที่มา “พรายตะเคียนวัดบ้านขะยูง” ในที่นี้ คือ ธาตุกายสิทธิ์ที่ได้ผุดขึ้นจากแม่น้ำขณะที่ชาวบ้านขะยูงได้เชิญต้นตะเคียนซึ่งจมอยู่ในแม่น้ำหลังวัดบ้านขะยูง มีกลิ่นหอมเหมือนรากยาสมุนไพรที่บดละเอียด มีลักษณะเป็นก้อนดินพรุน สีขาวนวล ส่องดูอย่างละเอียดจะเห็นเป็นดินพรุนลักษณะคล้ายกับกระดูกกระโหลกสีขาวบดละเอียดอัดแน่น มีน้ำหนักเบามาก สัมผัสกลิ่นจะติดมือ และจะกลิ่นฟุ้งกระจายทั่วบริเวณ เมื่อสูดดมสัมผัสถึงอำนาจพลังงานบางอย่างที่ซ้อนไว้จนขนลุกขนพองสยองเกล้าอย่างอัศจรรย์

พรายตะเคียน “พนมเศรษฐี” วัดบ้านขะยูง เป็นชนวนมวลสารสำคัญที่สุด ที่ทางวัดบ้านขะยูง ได้จัดสร้างพระผงขุนแผนรุ่น “พนมเศรษฐี” พรายพนมเศรษฐี มีที่มาจาก การเชิญแม่ตะเคียนเศรษฐีขึ้นจากห้วยหลังวัดบ้านขะยูง

ชาวบ้านได้เล่าว่า ในระหว่างแม่ตะเคียนจะถูกเชิญขึ้นมานั้นมีสิ่งหนึ่งผุดขึ้นมาจากน้ำก่อน ซึ่งเชื่อว่าเป็น “พรายแม่ตะเคียน” โดยผุดขึ้นมาจากน้ำ ก่อนที่แม่ตะเคียนจะขึ้นมา ซึ่งมีกลิ่นหอมเหมือนกับรากยาสมุนไพรหลายชนิดรวมกัน มีน้ำหนักเบามาก เมื่อชาวบ้านนำขึ้นมาแล้ว ไม่ได้ถวายไว้กับวัด แต่เอากลับไปบ้านเก็บไว้ในบ้าน ตกกลางคืนมาเกิดอาถรรพ์ นอนไม่หลับ กระวนกระวายจิตใจอย่างมากเพราะนำเอาไปโดยไม่ได้รับการอนุญาตไม่ได้บอกกล่าว แม่ตะเคียนเมื่อเก็บไว้ที่บ้านไม่ได้จึงนำเอามาถวายคืนไว้กับหลวงตาสงค์

พรายตะเคียน ที่ผุดขึ้นมาจากน้ำถือเป็นธาตุกายสิทธิ์เทวดาอาศัยรักษาอยู่”พรายตะเคียน” เป็นสมบัติ ของทุกคนที่มีบุญวาสนาต่อกันจะเอาไปคนเดียวไม่ได้

เมื่อหลวงตาสงค์ท่านทราบว่าทางวัดบ้านขะยูงจะดำเนินการจัดสร้างพระผงท่านจึงถวายพระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ (ออ.พิมพ์นนท์) เพื่อดำเนินการจัดสร้างพระขุนแผน โดยได้จัดพานขันธ์ ๕ ขันธ์ ๘ เพื่อบอกกล่าวเทพเทวดาผู้รักษาและท่านได้เมตตาอธิษฐานจิตให้เป็นชนวลมวลสารสำคัญที่สุด ในการจัดสร้างพระผงขุนแผนรุ่น “พนมเศรษฐี” นี้ด้วย

ส่วนแม่ตะเคียน “พนมเศรษฐี” ที่ได้เชิญขึ้นมาแล้วนั้นหลวงตาสงค์ ท่านได้บอกว่ามีเทวดารักษา คือ แม่ตะเคียนเศรษฐี มีบริวารเป็นเศรษฐีมากมายเมื่อเชิญขึ้นมาแล้วห้ามตัดทำลายเด็ดขาด เชิญขึ้นมาใหม่ๆ ท่านบอกว่าเขาร้อนมากต้องทำที่มุ่งบังแดดให้แก่เขาด่วนเลย ลูกศิษย์จึงได้พากันทำที่มุงบังไว้ชั่วคราวเท่านั้น และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เชิญขึ้นมาแล้ว ชาวบ้านผู้มีศรัทธาอันแรงกล้า ได้จุดธูป จุดเทียนบูชา และได้ขอพร ขอโชคลาภ ก็ถูกหวยรวยเบอร์จนเป็นที่ฮือฮากล่าวขานกันในชุมชนวัดบ้านขะยูง

ขุนแผน

พระผงขุนแผนพรายตะเคียน รุ่น พนมเศรษฐี

กดพิมพ์นำฤกษ์จำนวน ๓๒ องค์

โดย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

แบ่งเป็นพิมพ์เล็ก ๑๖ องค์ พิมพ์ใหญ่ ๑๖ องค์

จำนวนการจัดสร้างพระผงที่ระลึกชุดนี้

พิมพ์เล็ก ๔๒,๐๐๐ องค์
และพิมพ์ใหญ่ ๔๒,๐๐๐ องค์
รวมเป็น ๘๔,๐๐๐ องค์
และจัดสร้างพิเศษมอบให้เฉพาะสะพานบุญ
พิมพ์เล็ก ๓,๐๐๐ องค์
พิมพ์ใหญ่ ๓,๐๐๐ องค์
รวม ๖,๐๐๐ องค์

วัดบ้านขะยูง

Comments

comments