พิธีขึ้นว่าว “พนมเศรษฐี” ณ กุฏิหลวงตาสงค์ วัดบ้านขะยูง

ในระหว่างที่ทางวัดกำลังดำเนินการจัดสร้างสวนวิถีชีวิตปริศนาธรรมเทวดาเดินดิน เรื่องราวในสวนก็ได้เกิดขึ้นมากมาย ผู้ร่วมทำงาน ประสานงาน และดำเนินการ ล้วนแต่เป็นเหล่าสานุศิษย์ผู้มีความเคารพบูชาหลวงปู่สรวงอย่างยิ่ง การดำเนินจัดสร้างก็ค่อยเป็นค่อยไป ค่อยๆดำ......

Read More

เหตุผล ที่มา ความสำคัญ ของ พระผงขุนแผนพรายตะเคียน หลวงปู่สรวง รุ่น 1 พนมเศรษฐี

ที่สร้าง ออกแบบไว้อย่างมีเหตุผลรองรับ เพื่อจารึกตำนานเรื่องราวไว้ในพุทธศิลป์ที่ออกแบบไว้อย่างทรงคุณค่า เป็นความตั้งใจในการออกแบบการจัดสร้างเพื่อให้สมกับเป็นวัตถุมงคล ที่เป็นมงคลแก่ผู้บูชาอย่างแท้จริง การจัดสร้างพระผงขุนแผน รุ่นแรกของทางวัด โดย หลวงตา......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com