เหตุผล ที่มา ความสำคัญ ของ พระผงขุนแผนพรายตะเคียน หลวงปู่สรวง รุ่น 1 พนมเศรษฐี

ด้านหลังพนมเศรษฐี

ที่สร้าง ออกแบบไว้อย่างมีเหตุผลรองรับ เพื่อจารึกตำนานเรื่องราวไว้ในพุทธศิลป์ที่ออกแบบไว้อย่างทรงคุณค่า เป็นความตั้งใจในการออกแบบการจัดสร้างเพื่อให้สมกับเป็นวัตถุมงคล ที่เป็นมงคลแก่ผู้บูชาอย่างแท้จริง

การจัดสร้างพระผงขุนแผน รุ่นแรกของทางวัด
โดย หลวงตาสงค์ เทวดาผู้รัตตัญญูแห่งวัดบ้านขะยูง
เมตตาอธิษฐานจิตยาวนานถึง 3 เดือน
เพื่อแจกเป็นที่ระลึกกฐินทานปีนี้

พระผงขุนแผน ถือเป็นวัตถุมงคลที่เด่นทางด้านเมตตามหานิยมอย่างยิ่ง เป็นความเชื่อถือบูชามาแต่โบราณกาล โดยครูบาอาจารย์เมตตากำหนดพลังอำนาจแห่งพุทธคุณ ให้ลูกหลานมีไว้บูชา พระผงขุนแผนจึงเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางมารวิชัย เป็นหลักสำคัญ
นอกจากพุทธคุณแล้ว ด้านหลังยังมีสัญลักษณ์รูปว่าวหลวงปู่สรวง เป็นว่าวปริศนาธรรม สังเกตด้านหัวว่าวจะมีขวดน้ำเปล่าสวมไว้เป็นสัญลักษณ์ “ปริศนาธรรมแห่งความว่างเปล่า ชื่อว่า อนัตตา” อันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงเป็นการกำหนดพลังอำนาจแห่งธรรมคุณไว้ในพระผงขุนแผนรุ่นนี้ด้วย
อีกประการหนึ่ง นอกจากพลังอำนาจแห่งพุทธคุณและธรรมคุณแล้ว พระผงขุนแผนหลวงปู่สรวง “พนมเศรษฐี” รุ่นนี้ยังได้กำหนดสังฆคุณไว้ด้วย โดยเอาลายลิขิตหลวงปู่สรวง ซึ่งหลวงปู่สรวงท่านเขียนไว้ข้างผนังกุฏิหลวงตาสงค์วัดบ้านขะยูง อักขระลายมือหลวงปู่สรวงนี้มีไว้เพื่อระลึกถึงคุณบารมี หลวงปู่สรวงผู้เป็นพระอริยสงฆ์ เพราะคำเขียนที่ท่านได้จารึกไว้ มีผู้รู้ได้อ่านตรงกันว่า ชะเม๊าะ ซวง ซวง ซวง แปลว่า “ชื่อ สรวง สรวง สรวง”
ส่วนอักขระคาถานั้นเป็นลายลิขิตของหลวงตาสงค์ที่ได้เขียนไว้บนจีวรที่เป็นจีวรผืนที่ท่านใช้ประจำ เมื่ออาตมามีโอกาสได้ถวายจีวรใหม่แก่หลวงตาสงค์ ท่านเมตตาสละจีวรผืนที่ท่านได้นุ่งอยู่ให้เก็บไว้บูชา พร้อมกับเขียนอักขระคาถาไว้บนจีวร
อาตมาจึงถือโอกาสนำเอามาเป็นอักขระคาถาประจำไว้หลังพระผงขุนแผนพรายตะเคียน เป็นนิมิตเพื่อระลึกถึงหลวงตาสงค์ ครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตามอบมวลสารสำคัญและเมตตาปลุกเสกตลอด 3 เดือน
ส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือมวลสารพรายตะเคียน เป็นมวลสารสำคัญ มีที่มาจาก การอัญเชิญแม่ตะเคียนขึ้นจากแม่น้ำ ก่อนจะถูกเชิญขึ้นมานั้น มีสิ่งหนึ่งผุดขึ้นมาจากน้ำก่อน ซึ่งเชื่อว่าเป็น “พรายแม่ตะเคียน” ซึ่งมีกลิ่นหอมเหมือนกับรากยาสมุนไพรหลายชนิดรวมกัน มีน้ำหนักเบามาก เมื่อชาวบ้านนำขึ้นมาแล้ว ไม่ได้ถวายไว้กับวัด แต่เอากลับไปบ้านเก็บไว้ในบ้าน ตกกลางคืนมาเกิดอาถรรพ์ นอนไม่หลับ กระวนกระวายจิตใจอย่างมากเพราะนำเอาไปโดยไม่ได้รับการอนุญาตไม่ได้บอกกล่าว เมื่อเก็บไว้ที่บ้านไม่ได้จึงนำเอามาถวายคืนไว้กับหลวงตาสงค์
พรายตะเคียน ที่ผุดขึ้นมาจากน้ำถือเป็นธาตุกายสิทธิ์เทวดาอาศัยรักษาอยู่ “พรายตะเคียน” เป็นสมบัติ ของทุกคนที่มีบุญวาสนาต่อกันจะเอาไปไว้เป็นสมบัติของคนเดียวไม่ได้
เมื่อหลวงตาสงค์ท่านทราบว่า ทางวัดบ้านขะยูงจะดำเนินการจัดสร้างพระผงท่านจึงถวาย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ (ออ.พิมพ์นนท์) เพื่อดำเนินการจัดสร้างพระผงขุนแผน โดยแม่ชีได้พากันจัดพานขันธ์ 5 ขันธ์ 8 ถวาย เพื่อบอกกล่าวขออนุญาตเทพเทวดาผู้รักษา และหลวงตาสงค์ได้เมตตาอธิษฐานจิตให้เป็นชนวลมวลสารสำคัญที่สุด ในการจัดสร้างพระผงขุนแผนรุ่น “พนมเศรษฐี” รุ่น 1
หลังจากเจ้าแม่ตะเคียน “พนมเศรษฐี” ที่ได้เชิญขึ้นมาแล้วนั้นหลวงตาสงค์ ท่านได้กำหนดรู้ว่า มีเทวดารักษา คือ แม่ตะเคียนเศรษฐี มีบริวารเป็นเศรษฐีมากมาย เมื่อเชิญขึ้นมาแล้วห้ามตัดทำลายเด็ดขาด เชิญขึ้นมาใหม่ๆ ท่านบอกว่าเขาร้อนมากต้องทำที่มุ่งบังแดดให้แก่เขาด่วนเลย
ลูกศิษย์จึงได้พากันทำที่มุงบังไว้ชั่วคราวเท่านั้น และเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เชิญขึ้นมาแล้ว ชาวบ้านผู้มีศรัทธาอันแรงกล้า ได้จุดธูป จุดเทียนบูชา และได้ขอพร ขอโชคลาภ ก็ถูกหวยรวยเบอร์จนเป็นที่ฮือฮากล่าวขานกันในชุมชนวัดบ้านขะยูง
มวลสารอื่นๆ ที่ได้รับมาจาก พระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ คุณลำดวน คงมั่น คุณนุกุล เตชศิโรดม และบริษัทแก้วมณีสมุนไพร ซึ่งล้วนเป็นมวลสารมงคลทั้งสิ้น จะรวบรวมให้ทราบประวัติอีกครั้ง
ดังนั้น พระผงขุนแผนพรายตะเคียน หลวงปู่สรวง รุ่น 1 พนมเศรษฐี กำหนดพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ ไว้โดยสมบูรณ์ อีกทั้งได้กำหนดบารมีคุณของแม่ตะเคียนเศรษฐีผู้เป็นเทวดาประจำ พระผงขุนแผน จะได้อยู่รักษา ปกป้องคุ้มครองลูกหลานที่บูชา ให้ได้รับความร่วมเย็นผาสุก มีโชคลาภ ปรารถนาสิ่งใดที่ชอบประกอบด้วยธรรม จะได้สำเร็จดังใจหวัง มีความมั่งคั่ง มั่นคง ในชีวิตและจิตใจ ดังภูเขาไม่หวั่นไหวต่อธนูแสนห่า สมดังชื่อรุ่นขุนแผนพรายตะเคียนว่า “พนมเศรษฐี” ซึ่งแยกอธิบายได้เป็นสองคำคือ คำว่า “พนม” กับ “เศรษฐี”
“พนม” เป็นภาษาเขมร แปลว่า ภูเขา
“เศรษฐี” มาจากภาษาบาลีว่า เสฏฺฐี (ทุติยาวิภัตติ พหุวจนะ) แปลว่า สู่คนรวยทั้งหลาย
รวมความแล้ว แปลว่า “ภูเขาสู่คนรวยทั้งหลาย”
คำว่า ภูเขาแสดงถึงความมั่นคง ส่วนเศรษฐี แสดงถึงความมั่งคั่ง ดังนั้น พนมเศรษฐี จึงหมายถึง สู่คนรวยทั้งหลาย ที่มีชีวิตและจิตใจมั่นคงดังภูเขาไม่หวั่นไหวต่อธนูแสนห่า

เรียบเรียงโดย : พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

 
ท่านใดอยากจะได้เก็บไว้บูชาไม่มีวางจำหน่ายที่ไหน มีแจกเฉพาะผู้ทำบุญกฐินในปีนี้เท่านั้น
จึงขอเชิญสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลาย
ร่วมเป็นสะพานบุญกฐินทานวัดบ้านขะยูง
เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาประพฤติธรรม
กองละ 1,500 บาท จะได้รับ 15 ซอง ที่ระลึก 15 องค์
(ที่ระลึก พระผงขุนแผนพรายตะเคียน หลวงปู่สรวง รุ่น พนมเศรษฐี ปลุกเสก 3 เดือน หลังออกพรรษา) และสะพานบุญจะได้รับของขวัญพิเศษ 1 องค์
ทอดถวาย 4 – 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2559
ขอให้ผู้มีจิตศรัทธา ส่งข้อความแสดงความจำนงเป็นเจ้าภาพสะพานบุญ
โดยแจ้ง ชื่อที่อยู่จำนวนกอง ให้ชัดเจนแล้วส่งทางกล่องข้อความเท่านั้นป้องกันการตกหล่น
#คลิ๊กที่ลิงค์นี้แล้วส่งข้อความได้เลย
http://m.me/poosuang
หากตอบล่าช้าต้องขออภัยไว้ ณ โอกาสนี้
ทางวัดจะตอบรับการจองของทุกท่านอย่างแน่นอน
ขอให้ท่านแจ้งเข้ามาก่อนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว
ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการจัดส่ง

จองทำบุญได้จนกว่าจะเสร็จพิธีทอดกฐินประจำปี 2559

ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

Comments

comments