ออยเตียนสรูน ให้ทานแล้วมีความสุข

ออยเตียนสรูน “ให้ทานแล้วมีความสุข”

งานกฐินทานก็ผ่านไปได้ด้วยดี ทางวัดบ้านขะยูงขออนุโมทนาบุญกับเหล่าสะพานบุญเพจหลวงปู่สรวงทุกท่าน ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินในปีนี้ ส่วนงานบุญต่อๆไป ก็ขอให้ร่วมแรงร่วมใจกันอีก เพื่อร่วมกันสร้างวัดบ้านขะยูงวัดหนึ่งในสายศิษย์หลวงปู่สรวง ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไป พระอาจารย์ก็ขอโอกาสปักหลักช่วยสร้างวัดบ้านขะยูงก่อนหากไปช่วยหลายๆ วัดพร้อมๆ กันก็ไม่สามารถทำอะไรสำเร็จได้เป็นรูปธรรม ดังนั้น ฝากเหล่าสะพานบุญสายศิษย์หลวงปู่สรวงทุกท่านร่วมกันช่วยกันอย่างนี้ตลอดไป

จากนี้เราก็มาร่วมกันศึกษาประวัติหลวงปู่สรวงกันต่อไป เพราะพอจะมีเวลาได้เขียนบทความมากขึ้น เรื่องราวมีบันทึกไว้ในความจำมากมายแต่ยังไม่สามารถเรียบเรียงออกมาได้ทั้งหมด ซึ่งต้องใช้เวลาพร้อมกับการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้ได้ข้อมูลชัดเจนและเชื่อถือได้ แม้จะเป็นเรื่องเล่าก็จะพยายามเล่าให้เกิดสติได้ข้อคิดแฝงธรรมไปด้วย ถือเป็นการแสดงธรรมไปในตัว

ซึ่งประวัติหลวงปู่สรวงศึกษาแล้วยิ่งพบเรื่องราวใหม่ๆ ที่น่าสนใจอันจะทำให้เกิดศรัทธาและเกิดปัญญาแก่เหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลายจึงต้องค่อยๆ เรียนรู้กันไป

ระยะตลอดหลังออกพรรษามานี้มีงานมีกิจกรรมต่อเนื่องจึงไม่ได้มาเขียนบทความให้ท่านได้อ่าน ด้วยเวลาอันมีอยู่อย่างจำกัดก็พยายามที่จะจัดสรรเพื่อดำเนินการงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปเป็นอย่างๆ ซึ่งเวลานี้ก็ผ่านมาได้ด้วยดีทุกประการแล้ว

ดังนั้น การที่ไม่ได้มาเขียนอะไรอัปเดทเรื่องราวในเพจหลวงปู่สรวง หาใช่ว่าไม่มีเรื่องที่จะเขียนเล่าเพียงแต่ไม่มีเวลามานั่งเขียนจึงมีช่วงที่เงียบไปบ้าง เมื่อพอมีเวลาแล้วจึงต้องมาเขียนให้ท่านทั้งหลายที่ติดตามเพจ หลวงปู่สรวง ให้ได้อ่านและได้ศึกษาประวัติหลวงปู่สรวงอีก หลายๆคนเพิ่งจะเข้ามาอ่านมาติดตามสามารถย้อนหลังอ่านประวัติหลวงปู่สรวง และกิจกรรมต่างๆ ในบทความเก่าๆ ที่เขียนไว้แล้วมากมาย

นอกจากนี้ ประวัติหลวงปู่สรวงปัจจุบันท่านก็สามารถค้นหาในเว็บต่างๆ อ่านศึกษาได้มากมายเช่นกัน

สำหรับวันนี้เป็นวันลอยกระทง ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ เป็นวันสุดท้ายในฤดูแห่งบุญกฐินทานที่ชาวพุทธทั้งหลายจะมีโอกาสได้ทำบุญตามที่พระพุทธองค์ได้ทรงกำหนดไว้นั้น

วันนี้จึงมาขออนุโมทนาบุญกับทุกคนทุกท่านที่มีโอกาสได้ทำบุญไม่ว่าจะทำวัดใดก็ตามถือเป็นการช่วยกันจรรโลงพระศาสนา เป็นการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาด้วยเป็นบุญดีแล้ว

บุญที่ทุกท่านได้กระทำไว้ดีแล้วนั้น ถือว่าเป็นการสะสมบุญเพื่อความสุข เพราะ การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุข หลวงปู่สรวงท่านก็ได้สอนไว้ว่า ให้ทานแล้วมีความสุข ก็มีนัยความหมายเป็นอย่างเดียวกันกับที่พระพุทธเจ้าท่านได้สอนไว้ว่า สุโข ปุญญัสสะ อุจจะโย “การสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุข” นั่นเอง

เล่าโดย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
14 พ.ย. 59

Comments

comments