ต่างจิตต่างใจทำใจแทนกันไม่ได้

ต่างจิตต่างใจทำใจแทนกันไม่ได้

หัวใจของทุกคนๆย่อมรักและหวงแหน ไม่มีใครปรารถนาให้ความทุกข์เกิดขึ้นกับจิตใจของตนเอง

ดังนั้น การปกป้องรักษาจิตใจตนเองจึงสำคัญมาก โดยการปกป้องรักษาจิตใจตนเองก็ไม่อาจจะอาศัยผู้อื่นมาปกป้องรักษาได้ เราเองต้องรู้จักฝึกและหัดปกป้องรักษาจิตใจของตนเองเสมอๆ

หลวงปู่สรวงท่านสอนไว้ว่า “เทอเจิตออยสรูน ทำใจให้มีความสุข” การทำใจตนเองนี่เอง เพราะเมื่อต่างจิตต่างใจจึงทำใจแทนกันไม่ได้คือรหัสที่จะช่วยปล่อยวาง และถือว่าเป็นการปกป้องรักษาดูแลจิตใจของตนเองได้เป็นอย่างดียอดเยี่ยมอย่างยิ่งที่สุดเมื่อรู้จัก “การทำใจเป็น” ทำใจให้มีความสุข ทำใจให้สบาย

เล่าโดย : พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments