ที่มาของผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง

ที่มาและความสำคัญของผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง

ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ ๒ ของกิจกรรมงานบุญ เพื่อจัดหาทุนในการสร้างศาลาประพฤติธรรม งานบุญของวัดบ้านขะยูง ดำเนินการจัดกิจกรรมงานบุญต่างๆ เพื่อรำลึกถึงและบูชาบารมีคุณหลวงปู่สรวง โดยพยายามที่จะสอดแทรกตำนานหลวงปู่สรวง จะเป็นการตั้งชื่อกิจกรรมก็ดี หรือแม้แต่รูปแบบการดำเนินกิจกรรมก็ดี มักจะนำเอาวิถีชีวิตปริศนาธรรม หรือกิจกรรมต่างที่หลวงปู่สรวงได้เคยพาปฏิบัติ ปฏิบัติตามในงานที่ทางวัดได้ดำเนินการจัดขึ้น เพื่อให้สานุศิษย์ได้ศึกษา

ผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวงก็เช่นเดียวกัน ก็นำเอาตำนานเรื่องของการทำว่าวหลวงปู่สรวงมาสอดแทรกไว้ รวมถึงการกระทำพิธีกรรมเพื่อระลึกถึงกิจกรรมที่หลวงปู่สรวงได้พาทำในครั้งสมัยที่หลวงปู่สรวงนั้นทรงธาตุขันธ์อยู่ เช่น การขึ้นว่าวหลวงปู่สรวง การปักว่าวหลวงปู่สรวง เป็นการดำเนินการในเชิงสัญลักษณ์ให้เหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงได้เกิดความพร้อมเพียงกันสามัคคีกัน

ผ้าป่าหางว่าวปีที่แล้วทางวัดบ้านขะยูงได้จัดทำว่าวยักษ์ขนาดใหญ่ ประดับด้วยจตุปัจจัยที่เจ้าภาพสะพานบุญได้ร่วมกันทอดถวายแล้วทำพิธียกและดึงว่าวขึ้นสู่ยอดธงว่าว เพื่อเป็นนิมิตหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของเหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงและผู้ร่วมพิธีขึ้นว่าวหลวงปู่สรวง

หากมองในแง่มุมปริศนาธรรม ทางวัดมีความประสงค์ให้เหล่าสานุศิษย์ได้ทราบว่า พิธียกว่าวนั้นเป็นพิธีที่ทำให้เราได้มองเห็นถึงหลักธรรมชื่อว่า ศีล ที่ช่วยยกใจเราให้สูง เหมือนเชือกที่ดึงว่าวให้สูงได้ จากปริศนาธรรมว่าวหลวงปู่สรวงที่เคยเผยแผ่มาก่อนหน้านี้แล้ว จะขอนำเอามาให้ท่านได้ทบทวนเรื่องราวปริศนาธรรมที่ได้ไขปริศนาธรรมไว้ว่า

หลวงปู่สรวงได้โยนเชือกว่าวให้พระอาจารย์แพรแล้วพูดว่า ยัวเตราเซ็ล แปลว่า เอาไปศีล  เป็นคำสอนอุปมาอุปมัยเชือกว่า คือ ศีล และพระอาจารย์แพร วัดป่าคู่แท่น ท่านได้อธิบายต่อไปอีกว่า ที่หลวงปู่สรวงเรียกเชือกว่า ศีล ก็เพราะว่า คนมีศีลจิตใจจะสูงขึ้น เหมือนกับว่าวมีเชือกดึงไว้ว่าวก็ขึ้นสูงได้ ถ้าเชือกขาดว่าวก็ตก ถ้าคนศีลขาดใจก็ตกต่ำเช่นกันเป็นความหมายสั้นๆ ที่ลึกซึ้งกินใจนัก

ดังนั้น หากท่านใดอยากจะรำลึกถึงหรือมีส่วนรวมในกิจกรรมผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวงในปีที่ ๒ นี้ ซึ่งกำหนดทอดถวายไว้ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งทางวัดได้จัดสร้างที่ระลึก หลวงปู่สรวง รุ่น รวยข้าม ซึ่งจะปลุกเสกข้ามปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกด้วย

ทางวัดบ้านขะยูงจะเปิดให้ท่านได้เป็นเจ้าภาพประธานสะพานบุญไวๆ นี้

ติดตามได้ที่ เพจ หลวงปู่สรวง 

 

เล่าโดย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

 

Comments

comments