เสียงสวดมนต์ภาวนาคาถาของหลวงตาสงค์ ครูบาอาจารย์ใหญ่แห่งวัดบ้านขะยูงอีสานใต้

โอม พลุ พลุ ทะลุปัญญา พุทธคิดมา พาคิดได้ หัตถิยัง มะมะ ฯ

เสียงสวดมนต์ภาวนาคาถาของหลวงตาสงค์ ครูบาอาจารย์ใหญ่แห่งวัดบ้านขะยูงอีสานใต้ ดังก้องอยู่ในใจของลูกหลานสานุศิษย์เสมอ ยามใดที่ได้ภาวนาระลึกถึงก็เกิดพลังใจที่ยิ่งใหญ่ เป็นเครื่องอยู่ของหัวใจ อาศัยบทภาวนานี้เป็นที่พึ่งในยามที่หัวใจคิดอะไรไม่ออก บอกอะไรไม่ได้ พอเจริญภาวนาถึงคาถานี้แล้วจิตใจปลอดโปร่งเกิดความรู้สึกตัวชัด ปัญญาเกิด มองอะไรก็ออก บอกอะไรก็ถูก

ขอให้สานุศิษย์หลวงตาสงค์ทั้งหลายได้อาศัยบทภาวนานี้เพื่อรำลึกถึง เพื่อขอพร เพื่อเจริญสติ เพื่อเจริญปัญญา ตามแนวธรรมที่หลวงตาท่านได้สอนไว้

เล่าไว้โดย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments