การที่เราจะทำงานอะไรต้องทำอย่างมีหลักมีการ หลัก ก็คือเป้าหมาย การ คือ ดำเนินการตามลำดับ จึงจะสำเร็จได้

งานบุญใหญ่ไม่อาจจะเตรียมงานกันวันสองวัน แต่อาจจะใช้เวลาเป็นหลายวัน หลายเดือน หรือเป็นปี หรือหลายปี ขึ้นอยู่กับโครงการนั้นๆ และไม่อาจจะทำอะไรไปพร้อมกันหลายๆ โครงการ โดยไม่รู้จักการวางแผนการทำงาน การที่เราจะทำงานอะไรต้องทำอย่างมีหลักมีการ หลัก ก็คือเป้าหมาย การ คือ ดำเนินการตามลำดับ

แม้กระทั้งงานบุญหากจัดงานไม่มีหลักมีการ งานทั้งหลายก็อาจจะไม่สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งอาจจะมีอุปสรรค ปัญหา ต่างๆ ที่ต้องคอยแก้ไขเฉพาะหน้า ซึ่งวัดบ้านขะยูงก็อาศัยประสบการณ์จากงานต่างๆ ที่ผ่านมา นำเอาข้อบกพร่องมาแก้ไขปรับปรุง เป็นวัดเล็กๆที่คณะสงฆ์ในอำเภอจับตามองถึงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

งานบุญแม้จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ก็เพียงพูดแบบภาพรวม ส่วนระหว่างการทำงานก็ย่อมมีอุปสรรคบ้างเป็นธรรมดา ซึ่งวัดบ้านขะยูงได้เก็บรายละเอียดต่างๆ ไว้ โดยตลอด เพื่อมาแก้ไขหรือปรับปรุงงานให้เกิดเป็นงานบุญที่ราบรื่น มีความเป็นบุญคือความสุข บรรยากาศแห่งบุญแบบอีสานใต้ ไม่ทิ้งรากเดิมของวัฒนธรรมชุมชน เพื่อให้เกิดขึ้นคุณค่าต่อจิตใจต่อเหล่าสานุศิษย์ทั้งหลายที่มีโอกาสได้มาพบหรือสัมผัส ที่ผ่านมานั้นเป็นกิจกรรมที่เรียบง่าย ทำเท่าที่ทำได้ และทางวัดพยายามทำให้เรียบร้อยดีงามมากขึ้นเรื่อยๆ ได้จัดเตรียมจัดหาสิ่งที่ขาดเหลือเพื่อเตรียมการ เตรียมงาน ให้เกิดความเรียบร้อยในทุกๆงานไม่มีขัดข้อง และเพื่อใช้ประโยชน์ต่องานในอนาคตด้วย

งานทอดผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง ปีที่ 2 จึงได้กำหนดการล่วงหน้าไว้ก่อนงานประมาณ 5 เดือน เพื่อเตรียมงานวางแผนงาน และเพื่อประกาศให้เหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลายได้ทราบ เพื่อเตรียมตัวรวมพลังศรัทธากันอีกวาระ และเพื่อระดมศรัทธา ระดมทุนสร้างศาลาประพฤติธรรมให้สำเร็จต่อไป ส่วนการก่อสร้างก็ดำเนินการต่อเนื่องไปตามงบประมาณที่ทางวัดมีอยู่

ทอดถวายผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง ปีที่ 2 กำหนดทอดถวายในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560 ทางวัดบ้านขะยูง ได้จัดสร้างที่ระลึกเพื่อเป็นของขวัญ เป็นที่ระลึก ทำพิธีปลุกเสกใหญ่ในวันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม 2560 (ปลุกเสกข้ามปี) โดย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ได้เป็นผู้ออกแบบและตั้งชื่อรุ่น เพื่อให้สอดคล้องกับพิธีพุทธภิเษกใหญ่ว่า รุ่น รวยข้ามปี

จึงขอแจ้งให้เหล่าสะพานบุญ เพจ หลวงปู่สรวง ทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วถึงกัน และมาร่วมพร้อมใจกันอีกครั้งเพื่อทอดผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง ปีนี้ ทางวัดจะจัดต้นผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวงด้วยว่าวขนาดจิ๋ว ซึ่งต่างจากปีที่แล้ว ทางวัดจัดทำต้นผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวงขนาดใหญ่ ปีนี้เปลี่ยนเป็นขนาดจิ๋วแทน ซึ่งออกแบบเป็นพุ่มให้สวยงามจัดขบวนแห่ให้งดงาม โดยจะร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างวัด บ้าน โรงเรียน ร่วมกัน งานทอดผ้าป่าปีนี้ วัตถุประสงค์เพื่อสร้างศาลาประพฤติธรรม เป็นการเฉพาะ

การได้ร่วมกันสร้างศาลาประพฤติธรรม ไม่ใช่ว่าเราเริ่มสร้าง ตั้งแต่เราเริ่มจัดหาทุน เพราะการจัดหาทุนครั้งแรกเราได้เริ่มนับ 1 ตั้งแต่การซื้อที่ดินใหม่รวมแล้วจำนวน 4 ไร่ แล้วถมเต็มบริเวณทั้ง 4 ไร่ ซึ่งใช้งบประมาณจำนวนมากมาตั้งแต่ต้น ก็สำเร็จไปด้วยดีแล้ว ณ วันนี้เราได้เริ่มก่อสร้างศาลานับระยะเวลาการก่อสร้างในส่วนของศาลาคือตั้งแต่วันเทเสาเอก วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559 การก่อสร้างก็ได้เริ่มมาเรื่อยๆ พร้อมกับการสร้างอุโบสถด้วย ซึ่งคืบหน้ามากพอสมควรแล้ว ผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวงปีนี้ จึงมีวัตถุประสงค์เดียวเพื่อสร้างศาลาประพฤติธรรม จึงคาดว่า โครงการสร้างศาลาประพฤติธรรมนี้จะคืบหน้าเร็วขึ้นกว่าเดิมมากหากว่าปีนี้ทุกท่านรวมกันช่วยกันอย่างที่ผ่านๆ มา

โครงการสร้างศาลา ใช้งบประมาณ 20 ล้าน ดังนั้น จึงต้องอาศัยพลังศรัทธาจากเหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลาย ร่วมกันจนกว่าจะสำเร็จได้ ศาลาหลังนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากผู้หนึ่งผู้ใดแต่เกิดขึ้นจากพลังศรัทธาสามัคคีของเหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลายนั้นเอง ที่ได้ร่วมกันเป็นประธานสายสะพานบุญ นำเอาซองไปช่วยกันกระจายข่าวงานบุญ ซึ่งเป็นการทำบุญเหมือนกับวัดทั่วไป มีการบอกบุญแจกซองปกติ แม้จะใช้งบประมาณจำนวนมากก็ตาม เชื่อว่าสำเร็จได้ด้วยการร่วมกันหลายๆคนช่วยกันคนละเล็กละน้อยรวมกันก็ย่อมได้จำนวนมากและสามารถทำสำเร็จได้

ผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง ปีที่ 2 จึงถือเป็นงานบุญแห่งสามัคคีธรรมของเหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงที่จะมีโอกาสได้แสดงออกถึงพลังศรัทธาสามัคคีกัน ช่วยกันสร้างศาลาประพฤติธรรมวัดบ้านขะยูงให้สำเร็จ

ท่านใดยังไม่ได้จองกองบุญ กองละ 2,560 บาท จะได้รับซอง 30 ซอง เพื่อรวมกองบุญ 1 กอง จะได้รับที่ระลึก พระผงหลวงปู่สรวง รุ่น รวยข้ามปี 30 องค์ ประธานสะพานบุญจะได้ที่ระลึกพิเศษเหรียญหลวงปู่สรวง รุ่น รวยข้ามปี 1 องค์ สามารถจองได้ที่ เพจ หลวงปู่สรวง ส่งชื่อที่อยู่จำนวนกองได้ที่ลิงค์นี้ http://m.me/poosuang

ติดต่อสอบถาม พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150 สอบถามเส้นทางการเดินทางไปวัดบ้านขะยูงที่ คุณอาทิตย์ โปร่งจิต โทร.0613973424

 

Comments

comments