ความทรงจำแห่งสันติสุขกับกระท่อมหลังน้อย ณ วัดบ้านขะยูง จ.ศรีสะเกษ

การจดจำเรื่องราวอันน่าประทับใจไว้ เป็นความทรงจำที่งดงาม ระลึกถึงเมื่อไรใจก็เป็นสุขเสมอ แม้ท่านจะบอกว่า สัญญาไม่เที่ยงก็ตาม แต่สัญญาความทรงจำนี้ เมื่อประทับใจแล้ว ก็ยากนักที่จะลืมได้ ค่ำคืนแรก ณ จุดสถานที่ ที่เราทั้งหลายจัดซื้อไว้เพื่อใช้สำหรับสร้างศาลาประพฤติธรรม มีโอกาสได้อาศัยพื้นที่ตรงนี้ประพฤติธรรม ได้ชวนสามเณร ยายๆ บ้านขะยูง เพื่อปฏิบัติบูชาถวายแด่หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ท่ามกลางแสงเทียน ปูเสื่อผืนเล็กๆเท่าที่มี ได้ร่วมกัน สวดมนต์ ทำวัตร สมาทานกรรมฐาน เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา แล้วจำวัดในกระท่อมหลังเล็กๆ มีความสงบสุขยากที่จะบรรยาย แม้จะมีแมลงบ้างก็ธรรมดา เพราะไม่มีที่มุงที่บัง หากศาลาประพฤติธรรมหลังนี้สร้างเสร็จ ก็คงจะมีประโยชน์แก่ชาวบ้านและผู้สนใจปฏิบัติธรรมอย่างยิ่ง

เป็นบุญของเราทั้งหลายที่มีโอกาสได้สร้างศาลาประพฤติธรรมอำนวยความสะดวกแก่การบำเพ็ญปฏิบัติภาวนาของพระสงฆ์สามเณร และเหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลายในอนาคตด้วย

เมื่อเราทั้งหลายได้ร่วมกันสร้าง สักวันก็หวังว่าเราทั้งหลายจะมีโอกาสอาศัยเพื่ออบรมปฏิบัติธรรมด้วยเช่นกัน ดังนั้น การสร้างศาลาประพฤติธรรมจึงมีอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้เอง แม้จะใช้เวลานานหลายปี เราก็จะช่วยกันสร้างให้เสร็จ ระหว่างที่ดำเนินการสร้างเราก็อบรมปฏิบัติภาวนาไม่ขาดเพื่อจะไม่ให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

เล่าโดย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ คลิ๊ก จองทำบุญผ้าป่าหางว่าว ปีที 2

 

Comments

comments