เพียงได้ตัดเล็บถวายหลวงตาสงค์ใจก็สุขแล้ว

มีโอกาสได้ขอโอกาสตัดเล็บมือเล็บเท้าถวายหลวงตาสงค์ ในคราวที่ได้ไปอยู่พักจำวัด ณ วัดบ้านขะยูง เป็นความรู้สึกภูมิใจ ปิติใจ ที่ได้ใกล้ชิดสัมผัสถึงเมตตาธรรมจากหลวงตา ท่านเป็นหลวงตาธรรมดา ที่อยู่อย่างธรรมดา แต่พอทราบประวัติท่านแล้วรู้เลยว่าท่านก็ไม่ธรรมดาต......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com