กฐินทาน
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
เพียงได้ตัดเล็บถวายหลวงตาสงค์ใจก็สุขแล้ว

มีโอกาสได้ขอโอกาสตัดเล็บมือเล็บเท้าถวายหลวงตาสงค์ ในคราวที่ได้ไปอยู่พักจำวัด ณ วัดบ้านขะยู…

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com