เพียงได้ตัดเล็บถวายหลวงตาสงค์ใจก็สุขแล้ว

มีโอกาสได้ขอโอกาสตัดเล็บมือเล็บเท้าถวายหลวงตาสงค์ ในคราวที่ได้ไปอยู่พักจำวัด ณ วัดบ้านขะยูง เป็นความรู้สึกภูมิใจ ปิติใจ ที่ได้ใกล้ชิดสัมผัสถึงเมตตาธรรมจากหลวงตา ท่านเป็นหลวงตาธรรมดา ที่อยู่อย่างธรรมดา แต่พอทราบประวัติท่านแล้วรู้เลยว่าท่านก็ไม่ธรรมดาต่อศรัทธาของคนในชุมชนทั้งใกล้ไกล

ประวัติอาจจะไม่สำคัญเท่ากับได้พบสัมผัสความธรรมดาเรียบง่ายของท่านด้วยตนเอง จึงทำให้อาตมะ ศรัทธาท่านมาก จึงได้จัดขันธ์ดอกไม้ ขันธ์ 5 ขันธ์ 8 ขอเป็นศิษย์ วันหนึ่งได้ขอตัดเล็บท่าน โดยจัดหาดอกไม้ใส่พาน เพื่อแสดงออกถึงความเคารพบูชาท่านด้วยอามิสบูชา แล้วปฏิบัติต่อท่านด้วยความเคารพซึ่งหลวงตาท่านก็ยินดีให้ศิษย์ปฏิบัติดูแล ในฐานะศิษย์ก็มีโอกาสได้ทำการดูแลท่านเพียงการตัดเล็บแค่นี้ก็รู้สึกว่าเป็นบุญของศิษย์แล้ว เพราะหลายคนอยากจะมีโอกาสได้ดูแล และดูแลท่าน แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสได้เข้าไปดูแลท่านได้แบบนี้ทุกคน

เล่าโดย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments