แจ้งข่าวดีให้สะพานบุญได้ทราบโดยทั่วกันเรื่องมอบที่ระลึกให้ประธานสะพานบุญกอง A

จากที่ทางวัดได้ประกาศจองกองผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง ปีที่ 2 ซึ่งทีแรกทางวัดได้กำหนดไว้กองบุญ A กองละ 2,560 บาท จะได้รับที่ระลึก พระผงหลวงปู่สรวง รุ่น รวยข้ามปี 30 องค์ ส่วนประธานสะพานบุญจะได้รับเหรียญหลวงปู่สรวง รุ่น รวยข้ามปี เนื้อทองเหลือง จำนวน 1 องค์

ทางวัดได้กำหนดใหม่เพื่อเพิ่มรายการกองบุญหลายๆ กอง ให้ท่านที่มีความสนใจเป็นเจ้าภาพประธานสะพานบุญได้เลือกเป็นเจ้าภาพตามกำลังของตน โดยแยกกองบุญพร้อมเป็น A,B,C,D,E

โดยทางวัดกำหนดรายละเอียดการรับที่ระลึกใหม่ดังต่อไปนี้

กอง A  กองละ 2,560 บาท จะได้รับซองกรรมการ จำนวน 30 ซอง ที่ระลึก พระผง หลวงปู่สรวง รุ่น รวยข้ามปี 30 องค์ ที่ระลึกประธานสะพานบุญ คือ เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่นรวยข้ามปี เนื้อทองเหลือง จำนวน 6 องค์ (กรณีกอง A นี้หากได้ยอดรวมถึง 3,000 บาท จะได้รับ พระผงหลวงปู่สรวง รุ่น รวมข้ามปี 37 องค์)

กอง B กองละ 2,000 บาท จะได้รับซองกรรมการ จำนวน 20 ซอง ที่ระลึก พระผง หลวงปู่สรวง รุ่น รวยข้ามปี 25 องค์ ที่ระลึกประธานสะพานบุญ คือ เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่นรวยข้ามปี เนื้อทองเหลือง จำนวน 4 องค์

กอง C กองละ 1,500 บาท จะได้รับซองกรรมการ จำนวน 15 ซอง ที่ระลึก พระผง หลวงปู่สรวง รุ่น รวยข้ามปี 20 องค์ ที่ระลึกประธานสะพานบุญ คือ เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่นรวยข้ามปี เนื้อทองเหลือง จำนวน 3 องค์

กอง D กองละ 1,000 บาท จะได้รับซองกรรมการ จำนวน 10 ซอง ที่ระลึก พระผง หลวงปู่สรวง รุ่น รวยข้ามปี 15 องค์ ที่ระลึกประธานสะพานบุญ คือ เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่นรวยข้ามปี เนื้อทองเหลือง จำนวน 2 องค์

กอง E กองละ 500 บาท จะได้รับซองกรรมการ จำนวน 5 ซอง ที่ระลึก พระผง หลวงปู่สรวง รุ่น รวยข้ามปี 7 องค์ ที่ระลึกประธานสะพานบุญ คือ เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่นรวยข้ามปี เนื้อทองเหลือง จำนวน 1 องค์

 

ดังนั้นท่านที่ประสงค์จองเป็นเจ้าภาพ

ให้ส่งชื่อที่อยู่ ระบุชื่อกองและจำนวนกองได้ที่ กล่องข้อความเพจ หลวงปู่สรวง

คลิ๊ก http://m.me/poosuang

เริ่มเปิดจองกองบุญผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง ปีที่ 2 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพราะหลายๆคนที่พร้อมจะจองสอบถามเข้ามาแล้ว ต้องการได้ซองก่อน จะได้มีเวลาที่มากขึ้นในการทำหน้าที่ประธานสะพานบุญ เพื่อความสะดวกรวดเร็วไม่ล่าช้า ของวัดด้วยในการเตรียมการจัดส่งซองให้ประธานสะพานบุญ  ซึ่งทางวัดจะได้เริ่มจัดซองให้ท่าน หรือท่านสามารถรับซองโดยการจองกองบุญพร้อมรับซองได้ที่วัดบ้านขะยูง ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2559 เป็นต้นไป หากจองมาพร้อมๆกัน จำนวนมากก็จะทำให้เกิดความล่าช้า หากว่ามีการทยอยจองแล้วก็ทยอยส่ง ก็จะทำให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการไม่ให้ตกหล่นได้มากขึ้นด้วย

ให้ท่านได้แจ้งชื่อที่อยู่ให้ชัดเจน เว้นวรรค  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ตัวอย่างเช่น  จองกอง A จำนวน 1 กอง คุณใจบุญ ตลอดกาล 999 หมู่ 9 ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 33140

ส่งข้อความมาที่ เพจ หลวงปู่สรวง เท่านั้น คลิ๊กเพื่อส่งข้อความที่นี่ http://m.me/poosuang ย้ำให้ทางทางข้อความเท่านั้น เพื่อป้องกันการตกหล่นได้ดีที่สุด

จอง 1 กองๆ ละ 2,560 บาท จะได้รับซอง 30 ซอง ที่ระลึก พระผงหลวงปู่สรวง รุ่น รวยข้ามปี จำนวน 30 องค์ ที่ระลึกพิเศษ เหรียญหลวงปู่สรวง รุ่น รวยข้ามปี เนื้อทองเหลือง จำนวน 6 องค์ (ที่ระลึกจะได้รับหลังถวายกองบุญสายสะพานบุญของตนแล้ว) กองบุญเจ้าภาพสามารถร่วมได้เกินที่ทางวัดกำหนดไว้ก็ได้ทางวัดก็จะจัดส่งที่ระลึกให้ท่านเพิ่มตามจำนวนเจ้าภาพที่เพิ่มขึ้นด้วย

ยังเหลือเวลาอีกมากหลายเดือน สามารถร่วมบุญได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นวันทอดถวายผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง หากท่านไปถวายด้วยตนเองสามารถรับที่ระลึกได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างศาลาประพฤติธรรมวัดบ้านขะยูง

ติดต่อสอบถามหรือร่วมเป็นเจ้าภาพได้โดยตรงที่ เพจ หลวงปู่สรวง (วัดดูแลโดยตรง)  http://m.me/poosuang

สอบถามได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ ประธานดำเนินงาน โทร.0850889150

Comments

comments