หลวงปู่สรวงสอนปริศนาธรรมแม้กระทั้งในฝัน

หลายๆ คนพูดถึงความฝันที่ได้ฝันถึงหลวงปู่สรวง วันนี้ก็นึกอยากจะมาเล่าความฝันเหมือนกัน เมื่อ ปี พ.ศ.2556 ก่อนที่จะมาทำหน้าที่เผยแผ่ประวัติหลวงปู่สรวงในเชิงปริศนาธรรมผ่านเพจหลวงปู่สรวง

ฝันว่า “หลวงปู่สรวงมาสอนยิงหนังสติ๊ก ในเวลานั้นตนเองยืนอยู่ท่ามกลางห้วงน้ำทะเลกว้างใหญ่มาก ในขณะที่เรากำลังยืดหนังสติ๊กอยู่นั้น ท่านบอกว่า ให้ยืดให้สุดแขนสุดกำลังแล้วปล่อยออกไปท่ามกลางท้องฟ้าที่ว่างเปล่าโดยอย่าได้อาลัยอาวร”

พอรู้สึกตัวขึ้นมาดูเวลาเป็นช่วงประมาณ ตีสาม กว่าๆ ก็พิจารณาว่า ความฝันนี้เหมือนความจริงมากๆ ก็พรางคิดไปว่า หลวงปู่ท่านคงมาสอนให้เราได้พิจารณาธรรม ใจจึงได้น้อมไปสู่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้า กำหนดพิจารณาอย่างนี้ว่า

เรายืนอยู่ทามกลางแม่น้ำทะเลอันกว้างใหญ่ คือ การยืนอยู่ท่ามกลางห้วงวัฏสงสารนั้นเอง

พิจารณาต่อไปว่า “การยืดหนังสติ๊กคือการกำหนดสติให้มีความเหนียวแน่นเหมือนการจับคันหนังสติ๊กแล้วยืดหนังสติ๊กออกไปด้วยกำลัง

พิจารณาต่อไปอีกว่า กำลังที่ยืดหนังสติ๊กเสมือนสมาธิที่ต้องมีกำลังตั้งมั่นจดจ่อต่อเป้าหมาย

พิจารณาต่อเนื่องอย่างไม่ขาดสายไปต่อว่า เมื่อยืดหนังสติ๊กแล้วท่านให้กำหนดปล่อยออกไปท่ามกลางความว่างเปล่า พิจารณาส่วนนี้ว่า คือ การกำหนดความเป็นอนัตตาไร้ตัวตนอันควรยึดมั่นถือมั่น เหมือนท้องฟ้าอันมีแต่ความว่างเปล่า

เมื่อปล่อยออกไปแล้วหลวงปู่ท่านไม่ให้อาลัยอาวรกับสิ่งที่ปล่อยออกไป จึงกำหนดพิจารณา เมื่อปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น เพราะสิ่งทั้งหลายล้วนเป็นอนัตตา เมื่อปล่อยวางแล้วอย่าได้อาลัยอาวรกับสิ่งที่ปล่อยวาง เป็นอาการแห่งจิตที่ไร้การยึดไว้อีกเมื่อปล่อยวางได้แท้จริงย่อมไม่อาลัยอาวรกับสิ่งที่ยึดมั่นไม่ได้เพราะสิ่งทั้งปวงเป็นอนัตตา

พิจารณาธรรมตามความฝันนี้แล้ว เกิดแรงบรรดาลใจอยากจะศึกษาประวัติหลวงปู่สรวงเชิงปริศนาธรรม

แล้วเกิดคำถามขึ้นใจในใจว่า “อะไรอีกบ้างที่หลวงปู่สรวงทำปริศนาไว้ในคราวที่ท่านมีชีวิตอยู่” แล้วเกิดความเชื่อว่า ปริศนาที่คนทั้งหลายแปลเป็นหวยได้นั้นคือปริศนาธรรม

มาถึงยุคเราแล้วควรที่จะพิจารณาปริศนาต่างๆนั้น ให้เป็นปริศนาธรรมแล้วนำเอามาเผยแผ่ให้สานุศิษย์หลวงปู่สรวงได้ศึกษาปริศนาไปพร้อมๆ กัน

โดยอธิบายปริศนาเชื่อมโยงตามแนวคิดคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อให้เหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลายได้ศึกษาประวัติหลวงปู่สรวงด้วย ศึกษาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วย เป็นการศึกษาด้วยศรัทธา+ปัญญา

การเผยแผ่ประวัติหลวงปู่สรวงก็ได้เริ่มขึ้นอย่างจริงจังตั้งแต่นั้นมา ด้วยการเดินทางทุ่มเท กำลังกาย กำลังเวลา กำลังทรัพย์ เพื่อตามรอยเส้นทางธรรมหลวงปู่สรวง เพื่อศึกษาปริศนาต่างๆ ที่หลวงปู่สรวงได้ทำไว้

โดยเดินทางไปพบสัมภาษณ์เหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงที่เคยติดตามรับใช้หรือเคยได้เห็นว่าหลวงปู่สรวงท่านทำอะไรที่ไหนอย่างไร อันเชื่อว่าเป็นปริศนาธรรมแล้วก็นำเอามาพิจารณาธรรมอย่างที่เราได้พิจารณาจากความฝันครั้งแรกที่ฝันถึงหลวงปู่สรวง

มีโอกาสจะเล่าให้ท่านได้อ่านเพื่อประดับสติปัญญาของท่านทั้งหลายไปเรื่อยๆ

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ติดตาม เพจ หลวงปู่สรวง มา ณ โอกาสนี้

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
13/12/2016

Comments

comments