ก่อนโอนทำบุญผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวงปีนี้ให้ดูหมายเลขบัญชีให้ถูกต้องก่อนโอนเพราะมีมิจฉาชีพแอบอ้างแล้ว

***ประกาศด่วน*** แจ้งเตือนภัยมิจฉาชีพ   ขณะนี้มีผู้แอบอ้างบอกบุญในนามวัดบ้านขะยูงจนทำให้มีผู้หลงเชื่อแล้วโอนเงินร่วมกองบุญผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวงโดยทางวัดไม่ได้มีส่วนรู้เห็นหรือรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น   ทางวัดจึงขอประกาศแจ้งเตือนภัยให้สะพานบุญทั้งหลายไ......

Read More

รายละเอียดจองเป็นเจ้าภาพสะพานบุญผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง เพื่อสร้างศาลาประพฤติธรรมวัดบ้านขะยูง

ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพประธานสายสะพานบุญกองผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง ทอดถวายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560 ณ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาประพฤติธรรม รายการจองเจ้าภาพ ซองกรรมการ ที่ระลึกสะพานบุญ พระผง รว......

Read More

พลังทรัพย์ภายในเพื่อสร้างศาลาประพฤติธรรมวัดบ้านขะยูงให้สำเร็จของสะพานบุญทั้งหลายที่ได้ตั้งใจสามัคคีช่วยกัน

โครงการก่อสร้างศาลาประพฤติธรรมวัดบ้านขะยูงนั้น เมื่อปี ๒๕๕๗ ได้เริ่มจากการจัดซื้อที่ดินใหม่ทยอยซื้อจากจำนวน ๓ ไร่ และได้ซื้อเพิ่มอีก ๑ ไร่ รวมจำนวน ๔ ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ติดกับเขตวัดทางทิศตะวันออก ระหว่างนั้นได้ดำเนินการถมที่ดินเต็มบริเวณเป็นลานกว้าง ......

Read More

ประวัติการจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น รวยข้ามปี 2559-2560 วัดบ้านขะยูง

ประวัติการจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น รวยข้ามปี 2559 – 2560 วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม 2560 ได้แก่ เหรียญหลวงปู่สรวง พระผงหลวงปู่สรวง พระผงหลวงพ่อพระครูโพโรจน์อินทสาร พระผงหลวงตาสงค์ ซึ่งมีจำนวนการจัดสร้างดังต่อไปนี้ 1.เนื้อเงินลงยาสีเห......

Read More

“สัตว์ที่เกิดมาแล้วจักไม่ตายไม่มี” แม้แต่หลวงปู่สรวงก็ไม่ปฏิเสธ

วันนี้จะพูดถึงเรื่องความตาย เพื่อให้ระลึกถึงความตาย ท่านทั้งหลายอย่าเพิ่งคิดว่าไม่เป็นมงคล เพราะแท้จริงแล้วนั้น ผู้ใดระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ ถือว่าได้เจริญมรณานุสสติกรรมฐาน มีอานิสงส์มาก เป็นผู้ไม่ประมาทในธรรม ความไม่ประมาทในธรรมนี้ ชื่อว่าเป็นมงคล......

Read More

หลวงปู่สรวงเผาทรัพย์ทั่วไปไว้ให้เป็นปริศนาโดยไม่เสียดายอาลัยอาวรณ์เลย

เพราะเหตุใด หลวงปู่สรวงท่านจึงเผาเงินเผาทอง เผาสิ่งของเครื่องใช้ทั้งหลายอย่างไม่เสียดายอาลัยอาวรณ์ มีคลิปวิดีโอชัดเจนจึงแนบมาให้ท่านได้ดูกันเป็นคลิปท่านเผาสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ อาตมาก็ไม่อาจจะรู้เหตุผลหรือเจตนาของหลวงปู่ได้ ทำได้เพียงแต่พิจารณาข้อปฏ......

Read More

รีบทำในสิ่งที่ควรทำ ในเวลาที่ควรรีบทำ อย่าประมาทจะได้ไม่พลาดประโยชน์อย่างสูงสุด

ท่านทั้งหลาย เวลาเป็นเรื่องสำคัญ เพราะไม่อาจจะย้อนคืนได้ ดังนั้นแล้ว อย่าพลาดเวลาโดยเปล่าประโยชน์เลย พึงฉลาดกำหนดใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ด้วยมนสิการให้ดีเพื่อไม่ให้เสียเวลาที่ควรได้ประโยชน์ หลักในการมนสิการขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาตามภาษิตของพระสัมภู......

Read More

จริยธรรมขั้นพื้นฐานว่าด้วยการลักขโมย พึงเว้นขาดเพื่อความสบายใจของตนเองและผู้อื่นด้วย ตามแนวคำสอนหลวงปู่สรวง ว่าด้วยการทำใจให้สบาย

จริยธรรมขั้นพื้นฐานว่าด้วยการลักขโมย ความเป็นผู้มีนิสัยขี้ขโมย เป็นบุคลิกภาพที่สังคมกล่าวโทษ เพราะเป็นความผิด เป็นการสะสมซึ่งบาปย่อมนำทุกข์มาให้ การลักขโมย เป็นการชุบมือเปิป ลักเอาแม้อ้างเอาของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยความตั้งใจแอบอ้างก็ชื่อว่าเบียดเบีย......

Read More

หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน : ความสะอาดเพื่อความสงบสู่ความสว่างของชีวิต

หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน : ความสะอาดเพื่อความสงบสู่ความสว่างของชีวิต มาพูดถึงความสะอาดที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ให้ศึกษากันอันเป็นพื้นฐานพัฒนาเพื่อความสงบนำไปสู่ความสว่างทางของชีวิตในที่สุด ซึ่งความสะอาดที่พระองค์ตรัสไว้เป็นหลักปฏิบัติของชาวพุทธทั้งหลา......

Read More

เมื่อหยดน้ำหล่นจากท้องฟ้าทีละหยดย่อมเต็มตุ่มได้ฉันใด ทำบุญทีละน้อยบุญย่อมบริบูรณ์ได้ฉันนั้น เพราะเหตุนี้จึงชวนท่านทำบุญด้วยกัน

#เมื่อหยดน้ำหล่นจากท้องฟ้าทีละหยดย่อมเต็มตุ่มได้ฉันใด ทำบุญทีละน้อยบุญย่อมบริบูรณ์ได้ฉันนั้น เพราะเหตุนี้จึงชวนท่านทำบุญด้วยกัน   #คลิ๊ก 1 แชร์ ขอให้ได้บริวารสมบัติ #คลิ๊ก 1 ไลท์ ขอให้ได้บุญสมบัติ #ทำบุญ กองละบาท คนละบาท ขอให้ได้ทั้งบุญทั้งบริวารเทอญ......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com