เมื่อหยดน้ำหล่นจากท้องฟ้าทีละหยดย่อมเต็มตุ่มได้ฉันใด ทำบุญทีละน้อยบุญย่อมบริบูรณ์ได้ฉันนั้น เพราะเหตุนี้จึงชวนท่านทำบุญด้วยกัน

#เมื่อหยดน้ำหล่นจากท้องฟ้าทีละหยดย่อมเต็มตุ่มได้ฉันใด ทำบุญทีละน้อยบุญย่อมบริบูรณ์ได้ฉันนั้น เพราะเหตุนี้จึงชวนท่านทำบุญด้วยกัน
 
#คลิ๊ก 1 แชร์ ขอให้ได้บริวารสมบัติ
#คลิ๊ก 1 ไลท์ ขอให้ได้บุญสมบัติ
#ทำบุญ กองละบาท คนละบาท ขอให้ได้ทั้งบุญทั้งบริวารเทอญฯ
 
 
#กิจกรรม ปิดทองหลังพระ “ออมบุญคนละบาทวันละบาท”
ร้อยคนก็ร้อยบาท พันคนก็พันบาท หมื่นคนก็หมื่นบาท แสนคนก็แสนบาท ล้านคนก็ล้านบาท จะได้กี่บาทก็ถือว่าได้สมทบทุนสร้างศาลาประพฤติธรรมด้วยกัน ปิดยอดทั้งหมดรวมถวายผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวงวันที่ 30 เมษายน 2560
 
#วัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาประพฤติธรรมวัดบ้านขะยูง
 
1 แชร์ บอกบุญปิดทองหลังพระถวายบูชาคุณหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน
 
ขณะนี้การดำเนินการสร้างศาลาประพฤติธรรมวัดบ้านขะยูงก็ยังคงดำเนินการต่อเนื่องไปเรื่อยๆ อาจจะไม่รวดเร็วนักเพราะศาลาหลังนี้เกิดจากแรงศรัทธาของเราทั้งหลายจริงๆ ตามกำลังงบประมาณ ที่เราร่วมกันได้ผ่านงานบุญต่างๆ
 
วันนี้อยากให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลายได้แสดงพลังศรัทธาต่อหลวงปู่สรวงทำบุญกันแบบไม่หวังที่ระลึก ทำด้วยศรัทธาบริสุทธิ์
 
จึงบอกบุญ กองละบาท คนละบาท วันละบาท โดยไม่เดือดร้อนตนเองก็พอเพื่อสร้างศาลาประพฤติธรรมด้วยกัน เงินบาทของท่านถือว่าได้ทำบุญใหญ่สร้างศาลาหลังใหญ่เป็นวิหารทานด้วยกัน
 
#อานิสงส์สร้างวิหารทานมีมากมายดังที่พุทธเจ้าได้ตรัสไว้ดังนี้
—1.” ผู้ใดให้ที่พักอาศัย ผู้นั้นเชื่อว่าให้สิ่งทั้งปวง ” (สังยุตตนิกาย สคาถวรรค)
—2.ผู้ให้ที่พักอาศัย ฯลฯ ย่อมมีบุญเจริญในกาลทุกเมื่อ ทั้งกลางวัน ทั้งกลางคืน เขาตั้งอยู่ในธรรม สมบูรณ์ด้วยศีล เป็นผู้ไปสวรรค์ (วนโรปสูตร)
—3.ในวิหารทานกถา พระพุทธองค์ทรงยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า การถวายวิหาร(วัด)ที่อยู่อาศัยแกภิกษุสงฆ์ เป็นสมุฏฐานก่อให้เกิดประโยชน์สุข ทั้งผู้รับและผู้ถวาย ซึ่งทรงแสดง อานิสงส์ไว้ว่า เป็นยอดของสังฆทาน เป็นปัจจัยให้ประสบความเกษมศานต์ จนบรรลุถึงพระนิพพาน เป็นที่สุด
 
จากที่เราทั้งหลายร่วมบุญกันมาตั้งแต่ซื้อที่ ถมที่ จนบัดนี้ได้วางศิลาฤกษ์ เทเสาเอก และดำเนินการสร้างมาเรื่อยๆ ช่วงถมดินใหม่ ในระยะต้นก็ต้องรอให้ดินแน่นผ่านฤดูฝน ไปหนึ่งภาคฤดู จากนั้นก็เริ่มมาเรื่อยๆ บางปีก็ต้องชลองานช่วงหน้าฝน บางช่วงก็รองบประมาณให้เพียงพอ แต่ช่วงนี้หลังปีใหม่ช่างได้ลงงานทำงานกันแล้ว
 
ที่ผ่านๆมาเชื่อเหลือเกินว่าเพราะศรัทธาที่มีต่อหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ทำให้เรามีโอกาสได้ร่วมกันทำร่วมกันสร้างจนมาถึงก้าวต่อไป
 
บัญชีสำหรับทำบุญผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวงบัญชีเดียวเท่านั้น พระครูไพโรจน์อินทสาร นรินทร์ โปร่งจิต เพื่อสร้างศาลาประพฤติธรรม ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0061285628 ออมทรัพย์
 
ปล.หากท่านใดประสงค์ร่วมเป็นประธานกองผ้าป่าหางว่าวอ่านรายละเอียดได้ที่นี่ http://watkhayung.com/2016/12/29/รายละเอียดการจองทำบุญผ/
 
เพจ หลวงปู่สรวง
 

Comments

comments