ประวัติการจัดสร้างวัตถุมงคล รุ่น รวยข้ามปี 2559-2560 วัดบ้านขะยูง

ประวัติการจัดสร้างวัตถุมงคล

รุ่น รวยข้ามปี 2559 – 2560

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 – 1 มกราคม 2560

ได้แก่ เหรียญหลวงปู่สรวง พระผงหลวงปู่สรวง พระผงหลวงพ่อพระครูโพโรจน์อินทสาร พระผงหลวงตาสงค์ ซึ่งมีจำนวนการจัดสร้างดังต่อไปนี้

1.เนื้อเงินลงยาสีเหลือง สร้าง 9 องค์

2.เนื้อนวะ สร้าง 31 องค์

3.เนื้ออัลปาก้า สร้าง 140 องค์

4.เนื้อทองแดง สร้าง 235 องค์

5.เนื้อทองเหลือง สร้าง 30,000 องค์

6.พระผงนำฤกษ์ ปิดทอง เต็มองค์ สร้าง 12 องค์

7.พระผงนำฤกษ์ ปิดทอง หน้ากากทอง สร้าง 20 องค์

8.พระผง เนื้อพิเศษ 2,560 องค์

9.พระผง แจกกรรมการผ้าป่า. 150,000 องค์

10.พระผง พระครูไพโรจน์อินทสาร เนื้อพิเศษ สร้าง 2,000 องค์

11.พระผง พระครูไพโรจน์อินทสาร เนื้อกรรมการแจกฟรี สร้าง 10,000 องค์ (หน้าพระครูไพโรจน์อินทสารหลังชื่อหลวงตาสงค์คู่บารมี)

12.พระผง หลวงตาสงค์ เนื้อพิเศษ สร้าง 2,000 องค์.

13.พระผง หลวงตาสงค์ เนื้อกรรมการแจกฟรี สร้าง 10,000 องค์.(หน้าหลวงตาสงค์หลังชื่อพระครูไพโรจน์อินทสารคู่บารมี)

มวลสารพระผง รุ่น รวยข้ามปี สำคัญ ได้แก่ 1.พระผงเนื้อว่านกรุเก่า ได้แก่ สมเด็จ พระปิดตา พระรอด นางพญา หลวงปู่ทอง อนุตฺตโร ถวายเพื่อให้บดแปรธาตุพุทธคุณ ซึ่งปลุกเสกเมื่อ พ.ศ. 2536 โดยหลวงปู่หงษ์ หลวงปู่ฤทธิ์ หลวงปู่คีร์ เกจิอาจารย์แห่งอีสานใต้ 2.หยดเทียนเสกหลวงตาสงค์ 3.กันตุยเตียนหลวงตาสงค์ (หยดเทียนเสกหลวงตาสงค์)  4.ผงอนันตชิน 5.ผงว่านมงคล 108 ชนิด

1.พระผงเนื้อว่านกรุเก่า ได้แก่ สมเด็จ พระปิดตา พระรอด นางพญา หลวงปู่ทอง อนุตฺตโร ถวายเพื่อให้บดแปรธาตุพุทธคุณ ซึ่งปลุกเสกเมื่อ พ.ศ. 2536 โดยหลวงปู่หงษ์ หลวงปู่ฤทธิ์ หลวงปู่คีร์ เกจิอาจารย์แห่งอีสานใต้

2.กันตุยเตียนหลวงตาสงค์ (หยดเทียนเสกหลวงตาสงค์)

3.น้ำมนต์หลวงตาสงค์

4.ผงอนันตชิน

5.ผงว่านมงคล 108 ชนิด

พระมหาเถราจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิต ได้แก่ 1.หลวงตาสงค์ (สา) ปสุโต วัดบ้านขะยูง 2.หลวงพ่อทองพูน อาริโย วัดป่าโคกชาติ 3.หลวงพ่อทองปอน สนฺตจิตฺโต

1.หลวงตาสงค์ (สา) ปสุโต วัดบ้านขะยูง

2.หลวงพ่อทองพูน อาริโย วัดป่าโคกชาติ

3.หลวงพ่อทองปอน สนฺตจิตฺโต วัดนาตำบล

สวดพุทธาภิเษกโดย หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง ประธานสวดพุทธาภิเษกด้วยตนเอง

 

การจัดสร้างวัตถุมงคลของวัดบ้านขะยูง รุ่น รวยข้ามปี ได้จัดสร้างอย่างประณีตงดงามโดยได้นำเอาลายลิขิตหลวงปู่สรวงซึ่งได้ลิขิตไว้ ณ กุฏิหลวงตาสงค์ เป็นอักขระหลังเหรียญ เหรียญเนื้อเงิน เนื้อนวะ เนื้ออัลปาก้า เนื้อทองแดง ตอกโค๊ด รูปว่าวหลวงปู่สรวง ทุกเหรียญ และรันนัมเบอร์ ส่วนเนื้อทองเหลืองไม่ได้ตอกโค๊ด

ส่วนพระผง หลวงปู่สรวง รุ่น รวยข้ามปี พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ กดพิมพ์นำฤกษ์ จำนวน 32 องค์ ถือตามคตินิมิตแห่งอาการ 32 ในร่างกาย หลังจากนั้นก่อนถึงวันพิธีพุทธาภิเษก ท่านได้ดำเนินการปิดทององค์นำฤกษ์ เพื่อให้เกิดความพิเศษพิศดาร มีความแตกต่างจากองค์อื่นๆ โดยกำหนดปิดทองด้วยตนเอง จากจำนวน 32 องค์ แบ่งปิดทองดังต่อไปนี้ พระผงนำฤกษ์ ปิดทอง เต็มองค์ สร้าง 12 องค์ และพระผงนำฤกษ์ ปิดทอง หน้ากากทอง สร้าง 20 องค์ พระผงนำฤกษ์ปิดทองนี้ทางวัดไม่ได้เปิดจองแต่จะเก็บไว้มอบเป็นที่ระลึกแก่ศรัทธาสานุศิษย์หลวงปู่สรวง ผู้ขวนขวายศรัทธาทำบุญในโอกาสต่างๆ ของวัดบ้านขะยูง ในอนาคตต่อไปนั้นเอง

วัดบ้านขะยูง

ปลุกเสก วาระพิเศษ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 วัดบ้านขะยูง จ.ศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดพิธีปลุกเสกวาระพิเศษ เหรียญ หลวงปู่สรวง รุ่น รวยข้ามปี ได้แก่

1.เนื้อเงินลงยาสีเหลือง สร้าง 9 องค์

2.เนื้อนวะ สร้าง 31 องค์

3.เนื้ออัลปาก้า สร้าง 140 องค์

4.เนื้อทองแดง สร้าง 235 องค์

ปลุกเสกโดย หลวงพ่อพระครูไพโรจน์ อินทสาร, หลวงตาสา (สงค์) ปสุโต, หลวงพ่อทองพูน อาริโย, หลวงพ่อทองปอน สนฺตจิตฺโต เป็นเหรียญตอกโค๊ดพิเศษ ว่าว ๒ ตัว รันนัมเบอร์ทุกเหรียญ โดยมีภาพประกอบดังต่อไปนี้

เหรียญเนื้อพิเศษ ได้แก่

1.เนื้อเงินลงยาสีเหลือง สร้าง 9 องค์

2.เนื้อนวะ สร้าง 31 องค์

3.เนื้ออัลปาก้า สร้าง 140 องค์

4.เนื้อทองแดง สร้าง 235 องค์

ตอกโค้ดว่าว 2 ตัว และรันนัมเบอร์

Comments

comments