รายละเอียดจองเป็นเจ้าภาพสะพานบุญผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง เพื่อสร้างศาลาประพฤติธรรมวัดบ้านขะยูง

ขอเชิญร่วมจองเป็นเจ้าภาพประธานสายสะพานบุญกองผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง

ทอดถวายวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

ณ วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

วัตถุประสงค์ เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาประพฤติธรรม

รายการจองเจ้าภาพ ซองกรรมการ ที่ระลึกสะพานบุญ พระผง รวยข้ามปี ที่ระลึก
กอง A  กองละ 2,560 บาท 30 ซอง เนื้อทองเหลือง จำนวน 6 องค์ 30 องค์
กอง A  กองละ 3,000 บาท 30 ซอง เนื้อทองเหลือง จำนวน 6 องค์ 37 องค์
กอง B กองละ 2,000 บาท 20 ซอง เนื้อทองเหลือง จำนวน 4 องค์ 25 องค์
กอง C กองละ 1,500 บาท 15 ซอง นื้อทองเหลือง จำนวน 3 องค์ 20 องค์
กอง D กองละ 1,000 บาท 10 ซอง เนื้อทองเหลือง จำนวน 2 องค์ 15 องค์
กอง E กองละ 500 บาท 5 ซอง เนื้อทองเหลือง จำนวน 1 องค์ 7 องค์
กอง I กองละ 10,000 บาท 100 ซอง เนื้อเงินแท้ ลงยาสีเหลือง  จำนวน 1 องค์ จากจำนวนสร้าง 9 องค์ 100 องค์
กอง J กองละ 3,500 บาท 35 ซอง เนื้อนวะ จำนวน 1 องค์   จากจำนวนสร้าง 31 องค์ 35 องค์
กอง K กองละ 1,700 บาท 17 ซอง เนื้ออัลปาก้า จำนวน 1 องค์    จากจำนวนสร้าง 140 องค์ 17 องค์
กอง L กองละ 1,200 บาท 12 ซอง เนื้อทองแดง จำนวน 1 องค์   จากจำนวนสร้าง 235 องค์ 12 องค์
กอง M กองละ 600 บาท 6 ซอง พระผง เนื้อกันตุยเตียนหลวงตาสงค์ รุ่นรวยข้ามปี จำนวน 1 องค์  จากจำนวนสร้าง 2560 องค์ (เนื้อพิเศษ) 6 องค์

กองพิเศษเจ้าภาพแผ่นพื้นสำเร็จกอง P

กอง P กองละ 600 บาท      ซองกรรมการ  5 ซอง

ที่ระลึก ได้แก่

1.เหรียญ หลวงปู่สรวง รุ่น รวยข้ามปี เนื้อทองเหลือง จำนวน 1 องค์
2.พระผง หลวงปู่สรวง รุ่นรวยข้ามปี จำนวน 3 องค์
3.พระผงขุนแผนพรายตะเคียน หลังลายมือหลวงปู่สรวง ไตรมาส 59 พิมพ์เล็ก 2 องค์ พิมพ์ใหญ่ 2 องค์

 

ทางวัดได้จัดกองผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง ออกเป็นหลายๆ กอง เพื่อให้ประธานสะพานบุญแต่ละสายสามารถเลือกได้ตามกำลังของตน ผู้มีกำลังน้อยก็จะได้มีโอกาสจองกองบุญที่ไม่เกินความลำบากตนเอง ทางวัดขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านมา ณ โอกาสนี้  

ขั้นตอนการจองดังต่อไปนี้

1.ท่านเลือกเป็นเจ้าภาพสะพานบุญเรียบร้อยแล้วให้แจ้ง ชื่อ ที่อยู่ ระบุกอง จำนวน ส่งข้อความมาที่ http://m.me/poosuang

2.รอตอบกลับ รับแจ้ง รหัสสะพานบุญ จากทางวัด หากท่านได้รหัสสะพานบุญแล้วแสดงว่าทางวัดได้รับข้อมูลการจองของท่านเรียบร้อยแล้ว

3.ให้ท่านรอรับซองผ้าป่าทางวัดจะดำเนินการจัดส่งให้ท่านต่อไป พร้อมรายละเอียดการดำเนินการเพื่อรับที่ระลึกต่อไป

กรณีท่านไม่ประสงค์รับซองให้แจ้งพร้อมชื่อที่อยู่ด้วย

 

อานิสงส์ในการบอกบุญอ่านได้ที่
http://watkhayung.com/2016/11/18/ออยเตียนเมียนบาน-ให้ทาน/

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร. 0850889150

สอบถามเส้นทางเดินทางไปวัดบ้านขะยูง ได้ที่ คุณอาทิตย์ โปร่งจิต (เอ็ม) โทร. 0613973424

Comments

comments