ปลุกเสกเดี่ยว ล็อคเก็ต หน้าหลวงปู่สรวง หลังหลวงตาสงค์ รุ่น 1 “อยู่ดีมีสุข” โดย หลวงตาสงค์ (สา) ปสุโต เทวดาผู้รัตตัญญู แห่งวัดบ้านขะยูง จ.ศรีสะเกษ

คืนวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ กุฏิหลวงตาสงค์ วัดบ้านขะยูง จ.ศรีสะเกษ หลวงตาสงค์ได้เมตตาปลุกเสกล็อคเก็ตหน้าหลวงปู่สรวง หลังหลวงตาสงค์ รุ่น 1 หลวงตาสงค์ท่านได้เมตตาตั้งชื่อรุ่นนี้ว่า “อยู่ดีมีสุข” ถือเป็นนิมิตหมายแห่งความอยู่ดีมีสุขที่ลูกหลานจะได้รับ เมื่อมีไว้บูชาอนุสติเพื่อแห่งความอยู่ดีมีสุข อันสมคำพรชื่อรุ่นที่หลวงตาท่านได้เมตตาตั้งชื่อรุ่นให้นั้นเอง ซึ่งจัดสร้างจำนวน 2,000 องค์ เพื่อแจกเป็นที่ระลึกผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง ประจำปี 2560 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างศาลาประพฤติธรรมวัดบ้านขะยูง ซึ่งล็อคเก็ต รุ่นนี้ได้รับความอุปถัมภ์จัดสร้างและดำเนินการจัดสร้างโดย คุณ Ee guan loong และเพื่อนๆกัลยาณมิตรร่วมกัน เพื่อจัดหาทุนสมทบสร้างศาลาประพฤติธรรมให้สำเร็จต่อไป

Comments

comments