ข้อคิดจากหลวงพ่อทองพูน อาริโย เจ้าอาวาสวัดป่าโคกชาติ

ข้อคิดจากหลวงพ่อทองพูน อาริโย เจ้าอาวาสวัดป่าโคกชาติ ครูบาอาจารย์สายกรรมฐาน ที่มุ่งสอนให้รู้จักการภาวนา ในวันทอดผ้าป่าหางว่าวท่านก็เมตตามาร่วมในงานพิธีทอดถวายด้วย

ท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่ได้เคยพบหลวงปู่สรวงหลายครั้ง และได้เห็นหลวงปู่สรวงทำปริศนาธรรม ณ ศาลาไม้วัดบ้านขะยูงด้วย ดังที่เคยเล่ามาตั้งแต่สมัยเปิดเพจเผยแผ่ประวัติหลวงปู่สรวงใหม่ๆ

มีโอกาสได้พบท่านทุกครั้ง ท่านก็จะเล่าเรื่องราวประวัติหลวงปู่สรวงให้ฟัง

นอกจากนี้ท่านยังชำนาญและเมตตาตลอดในการอธิบายธรรมะอันละเอียดลึกซึ้งจากประสบการณ์ภาวนาโดยตรง

สำหรับในงานบุญทอดผ้าป่าหางว่าวคราวนี้ สามารถสรุปข้อคิดจากท่านสั้นๆได้ดังนี้

“ความเชื่อ ความศรัทธา บังคับกันไม่ได้ ถ้าบอกสอนแล้วไม่เชื่อยังหลงอยู่ก็เรื่องของเขา ต้องปล่อยเป็นเรื่องของเขา ถ้าหลงมากมันก็งมงายมาก”

“หน้าที่แค่สมมติเท่านั้น หน้าที่ไม่มี ไม่มีหน้าที่ แต่ต้องทำตามหน้าที่ที่สมมติจึงจะอยู่ร่วมกันได้”

บันทึกโดย พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments