ประกาศยอดผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง ประจำปี ๒๕๖๐

ประกาศยอดผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง

งานบุญทอดผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง วัดบ้านขะยูง สำเร็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อันเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจกันของเราทั้งหลาย

จึงขอประกาศยอดให้ทุกท่านได้อนุโมทนาบุญด้วยกัน

ยอดผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง ประจำปี 2560 วัดบ้านขะยูง จ.ศรีสะเกษ

จำนวน 2,927,307 บาท

ขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้

ส่วนสะพานบุญท่านที่ยังไม่มาทอดถวาย ยังสามารถสมทบกองบุญเพื่อรับที่ระลึกได้

ความคืบหน้าในการก่อสร้างศาลาประพฤติธรรมวัดบ้านขะยูง ล่าสุดได้คืบหน้ามาอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมแรงร่วมใจกันของสะพานบุญทั้งหลาย

หลังงานกฐินปี 2559 ผ่านมาประมาณ 5 เดือน งานก่อสร้างได้คืบหน้ามาต่อเนื่อง หลังตอกเสาเข็ม ช่วงห้าเดือนที่ผ่านมาได้เทคานรัดเสาชั้นล่าง เทพื้นชั้นล่าง เทกำแพงกันดินรอบศาลา เทคานชั้นบน วางแผ่นพื้นสำเร็จชั้นบน เทพื้นชั้นบน รวมถึงซื้อที่ดินเพื่อปรับภูมิทัศน์ และถมที่ดิน และการพัฒนาวัดการก่อสร้างสิ่งจำเป็นต่างๆ รวมถึงอุโบสถที่ใกล้จะแล้วเสร็จก็มาจากงบประมาณที่เราทั้งหลายร่วมกันทำบุญด้วย

ส่วนหลังงานทอดผ้าป่าหางว่าวนี้ ช่างได้ผูกเหล็กเสาชั้นบน ซึ่งไวๆนี้ก็จะได้เทคอนกรีตเสาชั้นบน และทำโครงหลังคาต่อไป

ศาลาหลังใหญ่ใช้งบประมาณจำนวนมากจึงไม่อาจจะสร้างได้อย่างรวดเร็ว แต่จากเนื้องานที่ผ่านมาถือว่าคืบหน้าไปมากทีเดียวตามงบประมาณที่ใช้ก่อสร้างในระยะ 5 เดือนนี้

ยอดผ้าป่าที่ประกาศเป็นยอดที่ยังไม่หักค่าใช้จ่าย ซึ่งค่าใช้จ่ายก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกัน ทางวัดพยายามบริหารงบให้งานก่อสร้างได้ต่อเนื่องไม่ให้หยุดชะงักซึ่งก็เป็นไปด้วยความราบรื่น

จึงขออนุโมทนากับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วัดบ้านขะยูง

Comments

comments