มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อพระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เจ้าอาวาสวัดปรือใหญ่

มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับหลวงพ่อพระครูประภัศร์สุตาลังการ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ เจ้าอาวาสวัดปรือใหญ่ และรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดตะเคียนราม ผู้เป็นพระสังฆเถระ ที่พึ่งที่เคารพนับถือของชาวอำเภอภูสิงห์ เพราะ ท่านมีความสุขุม เยือกเย็น เมตตา น่าเคารพเลื่อมใสอย่างยิ่ง

เมื่อวัดบ้านขะยูง จัดงานครั้งใดท่านก็ให้ความสำคัญและเมตตามาโดยตลอด

ท่านเมตตาเดินทางมาฉันภัตตาหารเพล จึงมีโอกาสได้สอบถามและสนทนาธรรมกับท่านในวันงานทอดผ้าป่าหางว่าวหลวงปู่สรวง ณ วัดบ้านขะยูง

สรุปข้อคิดสั้นๆได้ดังนี้

“เพชรปลอมเจียระไน ให้สวยอย่างไรก็ไม่เหมือนของจริง เพชรปลอมจะให้เป็นของจริงก็ไม่ได้”

และท่านเมตตาเล่าประวัติหลวงปู่สรวง หลวงตาน้อย ให้ฟังแต่อาตมาจำไม่ได้แล้ว จำได้แต่ข้อคิด ดังนั้น อยากฟังประวัติต้องไปหาท่านเองแล้วหละ

กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระเดชพระคุณมา ณ โอกาสนี้

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

Comments

comments