หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง เล่าประวัติหลวงปู่สรวง

หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร เจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง เจ้าคณะตำบลห้วยติ๊กชู เขต ๒ ท่านเป็นอีกหนึ่งพระสังฆเถระ ในอำเภอภูสิงห์ ที่ชาวอำเภอภูสิงห์มีความเคารพศรัทธาเลื่อมใส

บุคลิกภายนอกของท่านมีความโพงพาง ตรงไปตรงมา มีเมตตากับทุกคน ท่านเเป็นหนึ่งในศิษย์ใกล้ชิดของหลวงปู่สาย ปาโมกฺโข แห่งวัดตะเคียนราม และท่านเคยอยู่วัดตะเคียนราม เป็นอดีตรองเจ้าอาวาสวัดตะเคียนรามด้วย ท่านจึงมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระสงฆ์ ชาวบ้าน คนในชุมชนตะเคียนรามเป็นอย่างดีด้วย

ที่สำคัญท่านเป็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งที่มีความเคารพศรัทธาต่อหลวงปู่สรวง ไปมาหาสู่กับหลวงปู่สรวงบ่อยครั้ง มีครั้งหนึ่ง ท่านไปหาหลวงปู่สรวงพร้อมกับหลวงปู่สาย หลวงปู่สายบอกก่อนจะเดินทางว่า จะเอาเงินไปถวายหลวงปู่สรวง 200 บาท คุยกันเสร็จก็เดินทางไปหาหลวงปู่สรวง พอไปถึงหลวงปู่สรวงก็เรียกเอาเงิน 200 บาทกับหลวงปู่สายทันที เป็นเหตุการณ์อัศจรรย์ใจ ที่ทำให้เชื่อว่าหลวงปู่สรวงกำหนดรู้ใจของผู้ที่จะมาหา

เมื่อหลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร มาเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านขะยูง วัดที่หลวงปู่สรวงเคยอยู่อาศัยกับหลวงตาสงค์ ท่านก็ได้บุกเบิกสร้างวัดนี้เรื่อยมา ปัจจุบันวัดได้พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว

Comments

comments