เปิดจองแล้ว จองเป็นสะพานบุญกฐินทานวัดบ้านขะยูง ประจำปี ๒๕๖๐

#ได้เวลาเปิดจองกองบุญกฐินวัดบ้านขะยูงกันแล้ว
 
#ได้เวลาร่วมบุญ ร่วมแชร์แบ่งปันข่าวจองเป็นสะพานบุญ เพื่อทอดกฐินวัดบ้านขะยูงกันแล้ว
 
#ขอเชิญ ๑ แชร์ ร่วมบอกบุญด้วยกัน
#ขอเชิญ ๑ ไลท์ ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยกัน
#ขอเชิญ จอง ๑ กอง ทำบุญด้วยกัน
 
จองไว้ก่อนทางวัดจะเริ่มจัดส่งซองกองบุญให้ภายในเดือนนี้เป็นรอบแรก รวบรวมกองบุญเพื่อทอดถวายได้จนถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ขั้นตอน วิธีการจองเป็นสะพานบุญ
๑. ให้แจ้งชื่อที่อยู่ จำนวนซอง และระบุจองรับรายการที่ระลึกในซอง รายการ 1-4 และ ที่ระลึกพิเศษสะพานบุญ กอง A – F ได้ที่ กล่องข้อความ เพจ หลวงปู่สรวง คลิ๊ก www.facebook.com/poosuang/
๒. รอรับตอบกลับพร้อมแจ้งรหัสสะพานบุญและรายละเอียดจากทางวัด
๓. รอรับซองที่จองไว้เพื่อรวบรวมเป็นเจ้าภาพกองบุญกฐินทาน
 
ปีนี้พิเศษที่ระลึกในซองมีหลายแบบ กองละ ๑๐๐ บาท เลือกรับที่ระลึกได้ ๑ รายการ ต่อ ๑ ซอง เช่น ทำบุญเป็นเจ้าภาพ ๓๐ ซอง ได้ที่ระลึก ๓๐ องค์ ที่ระลึกพิเศษสะพานบุญเลือกได้ต่างหากอีก ๑ องค์ ส่วนของกรรมการเลือกรับที่ระลึกเฉลี่ย จนครบ ๓๐ องค์ ก็ได้หรือเลือกรับอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้ มีรายการดังนี้

Comments

comments