ทวนคำสอนหลวงปู่สรวงประโยคที่ศิษย์จำได้จนขึ้นใจ

 เอาหละมาพบกันอีกครั้งที่จะได้อ่านติดตามเรื่องราวหลวงปู่สรวงพร้อมกับเรื่องราวข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ของวัดบ้านขะยูง ตามที่เราทราบกันดีว่าทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างศาลาประพฤติธรรมซึ่งได้คืบหน้าต่อเนื่องในขณะนี้
 
อาตมาเองก็เริ่มจะพอมีเวลามากขึ้นเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจหลายอย่าง อย่างต่อเนื่องมาเรื่อย ๆ ในส่วนแห่งเรื่องราวประวัติหลวงปู่สรวงนั้น เราก็ได้อ่านและศึกษาผ่านเพจ หลวงปู่สรวง นับเวลามาก็หลายปีแล้วก็หวังว่าเพจ หลวงปู่สรวงนี้จะเป็นสื่อสะพานบุญ สื่อสะพานธรรมคำสอน สื่อสะพานประวัติเรื่องราวต่าง ๆ ให้ท่านได้รับประโยชน์กันบ้างพอสมควร
 
ที่สำคัญเพจหลวงปู่สรวง ถือว่าเป็นเพจหลักในการประสานงานสะพานบุญ เป็นเพจอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับเหล่าสะพานบุญทั้งหลาย เป็นความสะดวกรวดเร็วให้ท่านได้ติดต่อถึงวัดบ้านขะยูงโดยตรง ถือว่าเป็น ช่องทางการสื่อสารในยุค 4.0 ที่เอื้อประโยชน์ในความสะดวกหลายด้านอย่างยิ่ง
 
วันนี้เรามาทบทวนคำสอนของหลวงปู่สรวงกันก่อน คำสอนที่ได้ยินจนชินหูกันแล้วใครที่เป็นศิษย์หลวงปู่สรวงถ้าไม่เคยได้ยินหรือแม้จำไม่ได้ ก็อาจจะแสดงว่ายังไม่สมเป็นศิษย์หลวงปู่สรวงก็ว่าได้ เพราะประโยคคำสอนของท่านมีไม่กี่ประโยคเท่านั้นเอง เราจึงควรจำแล้วนำไปปฏิบัติตามบ้าง คำสอนอื่น ๆ นอกนั้นล้วนเป็นคำสอนที่ผ่านคำพูดปริศนาธรรม กิจกรรมปริศนาธรรม ปฏิมากรรมปริศนาธรรม เรื่องราวเหตุการณ์เป็นข้อคิดคติธรรม
 
คำสอนที่ว่านี้ คือ
 
“ออยเตียนเมียนบาน” ให้ทานรวยได้
“ออยเตียนสรูล” ทำทานแล้วมีความสุข
“เทอเจิตออยสรูล” ทำใจให้มีความสุข
“เทอเจิตออยสะโลต” ทำใจให้บริสุทธิ์
“กรรมคอนเวีย” กรรมของมัน
 
คำสอนเหล่านี้แม้ไม่มากเป็นประโยคสั้น ๆ แต่เชื่อเหลือเกินว่าสามารถนำไปใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตแล้วจะนำพาชีวิตของเรานั้นให้ได้พบแต่ความสงบสุขตลอดทั้งชีวิตก็จะมีแต่ความสุขด้วย
 
เอาหละขอกล่าวไว้แค่นี้ก่อน ต่อไปจะมีคำสอนผ่านคำเขียนที่หลวงปู่สรวงเขียนไว้มากมาย ณ ศาลาไม้วัดบ้านขะยูง อาตมาได้ให้โยมโกศล ซึ่งมีความรู้ทางด้านภาษาเขมรสามารถอ่านคำเขียนของหลวงปู่สรวงได้ และได้แปลเป็นภาษาไทยไว้แล้ว จะทยอยนำมาเขียนอธิบายเชื่อมโยงหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนา เป็นการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าและคำสอนหลวงปู่สรวง เป็นการให้ธรรมทาน ให้เราทั้งหลายได้ศึกษากันต่อไป
 
และอีกประการหนึ่ง ยังไงก็ฝากเหล่าสะพานบุญทั้งหลายที่ติดตามอ่านเรื่องราวหลวงปู่สรวง ได้ร่วมแรงร่วมในกันสร้างศาลาประพฤติธรรมให้สำเร็จ ร่วมกันจองกองบุญที่ทางวัดได้ประกาศผ่านเพจหลวงปู่สรวงนี้ รวมพลังกันอย่างที่เคยร่วมกันผ่าน ๆ มา อันเป็นผลทำให้ทุกอย่างสำเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดี
 
ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอบารมีหลวงปู่สรวงได้คุ้มครองเหล่าสานุศิษย์ทั้งหลายให้เป็นผู้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ เป็นผู้ปไม่ประมาทในชีวิต มีความสุขทั้งกายใจตลอดไปเทอญ.
 
พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ (ออ.พิมพ์นนท์)
 
 

Comments

comments