กฐินทาน
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานสร้างศาลาประพฤติธรรมวัดบ้านขะยูง เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม

ทางวัดแจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาประพฤติธรรมให้ท่านได้ติดตามในกิจกรรม เพจ หลวงปู่สรวง ม…

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com