รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานสร้างศาลาประพฤติธรรมวัดบ้านขะยูง เดือน มิถุนายน-กรกฎาคม

ทางวัดแจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาประพฤติธรรมให้ท่านได้ติดตามในกิจกรรม เพจ หลวงปู่สรวง มาโดยตลอด ท่านสามารถเข้าไปติดตามรายงานได้ที่ กิจกรรมรายงานความคืบหน้าการก่อสร้างศาลาประพฤติธรรม

การดำเนินการทางวัดได้ดำเนินการก่อสร้างไปเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกันก็จัดหาทุนในการก่อสร้างไปเรื่อย ๆ เช่นกัน ในวาระเทศกาลงานบุญทั่วไป เช่น กฐิน ผ้าป่า เพราะทางวัดสร้างศาลาด้วยพลังศรัทธาจากคนละเล็กละน้อย

เพราะเป็นศาลาหลังใหญ่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก สร้างมาจนถึงบัดนี้ความคืบหน้าถือว่ามากพอสมควร

ขออนุโมทนากับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ งานบุญทุกงานบุญขอให้ทุกท่านได้ร่วมกันช่วยกันครับ เพื่อสร้างศาลาหลังนี้ให้สำเร็จต่อไป

 

Comments

comments