หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน “หนึ่งเดียวบ่มีสอง”

#แชร์เลย “หนึ่งเดียวบ่มีสอง”
 
หลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน ผู้เป็นพระอริยสงฆ์มากล้นด้วยบารมี เป็นที่เคารพบูชาศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
 
เพราะด้วยวัตร ปฏิปทา ที่สมถะ สันโดษ ยากที่จะมีผู้ใดจะสามารถยึดถือปฏิบัติอย่างท่านได้ วิถีชีวิตของท่าน เป็นที่จดจำของเหล่าสานุศิษย์ทั้งหลาย เพราะมีความแปลกพิศดาร วัตรปฏิบัติบางอย่างแตกต่างจากพระภิกษุสงฆ์ทั่วไป เช่น สถานที่จำวัดเป็นกระท่อมเถียงนา ไม่มีวัดเป็นของตนเอง การแต่งกาย นุ่งผ้าขาวบ้าง นุ่งจีวรบ้าง นุ่งเสื้อบ้าง กางเกงบ้าง
 
ถ้าพระสงฆ์ทั่วไปผู้ไม่มีบุญบารมีพอคงถูกกล่าวหา และถูกคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายกล่าวโจทก์
 
สุดท้ายก็จะโดนจับสึก และเสื่อมศรัทธาลงไปกลายเป็นตราบาปที่จะกู้ศรัทธาคืนไม่ได้ โดยเฉพาะการอวดอุตริมนุษยธรรมที่ไม่มีในตน โทษร้ายแรงที่สุด คือ ขาดจากความเป็นพระ เมื่อขาดจากความเป็นพระจะมาบวชอีกก็ไม่ได้ ความศรัทธาและเชื่อถือก็จะหมดไปพยายามปลูกอย่างไรก็ไม่เกิด ก็ไม่เป็นผล เหมือนตาลยอดด้วน
 
เพราะบุญไม่พอต้องบำเพ็ญบารมีอีกมาก โดยเฉพาะพระเณรผู้บวชใหม่ยังไม่พ้น ๕ พรรษา ยังไม่พ้นพระนวกะ มาอวดภูมิ อวดรู้ อวดอุตริ ก็เท่ากับกำลังฆ่าตนเอง พอโดนจับสึกจะโทษคนอื่นไม่ได้ ไม่มีใครทำร้ายตนเอง แต่ตนเองนั้นแหละทำร้ายตนเอง โดยมีอริยวินัย เป็นเครื่องประหารตนเอง
 
ดังนั้น ใครก็ตามมาทำอย่างหลวงปู่สรวงดูสิ บารมีไม่ถึงหรือไม่มีก็จะโดนกล่าวหา ถูกกล่าวโทษ ถูกกล่าวโจทก์กันไม่จบสิ้น ดังที่เห็นตัวอย่างที่ผ่านมา และล่าสุดก็มีกรณีตัวอย่าง ซึ่งเหล่าสานุศิษย์หลวงปู่สรวงทั้งหลายคงทราบดีแล้วอาตมาคงไม่ต้องพูดมาก เพราะไม่อยากจะซ้ำเติมกัน
 
จะขอกล่าวเพียงว่า อย่าฝืนนักเลย หากปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนำกันไปสู่เส้นทางแห่งมรรคปฏิปทา แม้นไม่มีใครศรัทธาก็ไม่ได้ทุกข์ใจ เจริญอยู่ในร่องรอยแห่งศีลธรรม ชีวิตก็จะมีความสงบสุข เป็นการกลับจิตกลับใจให้ได้ แก้ไขที่ตนเองอย่ามุ่งไปแก้ไขที่คนอื่น
 
ทีนี้ย้อนมาพูดถึงคำสอนหลวงปู่สรวง “หนึ่งเดียวบ่มีสอง”
หลวงปู่สรวงมักจะสอนหรือพาทำหรือสั่งให้ทำ สิ่งเหล่านั้นมีลักษณะเป็นสื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นปริศนาให้เหล่าสานุศิษย์ได้ฉุกคิดตีความปริศนาตามสติปัญญา
 
อาตมาได้ตามรอยหลวงปู่สรวงมาอย่างจริงจังเมื่อสามสี่ปีที่แล้ว ทำให้ทราบว่า ผู้มุ่งโชคลาภก็ตีความเป็นหวย ผู้มุ่งคำสอนก็จะตีความเป็นธรรมะ พูดกันแบบตรงๆ กิจกรรม หรือ สื่อประดิษฐ์ปริศนาธรรมที่ท่านพาทำ บางคนก็ยังหาว่าท่านบ้า แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปก็ประจักษ์และเข้าใจ จนเกิดความเลื่อมใสศรัทธาท่านขึ้นมาใหม่มองหลวงปู่ไปในทางบวกทั้งสิ้น นี่เพราะบุญบารมีของหลวงปู่สรวงท่านมีมาก
 
เอาหละสุดท้ายก็ขอฝากธรรมะที่ท่านสอนไว้ ซึ่งมีไม่กี่ประโยค แต่มีคุณค่ามาก แม้ประโยคเดียวเราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ทั้งชีวิตของเรา บทความนี้ขอฝากคำสอนของท่าน ประโยคที่ว่า “เทอเจิตออยสรูล ทำใจให้สบาย”
 
น้อมกราบหลวงปู่สรวง เทวดาเดินดิน “หนึ่งเดียวบ่มีสอง”
 
พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
เพจ หลวงปู่สรวง

Comments

comments