#เห็นชอบแชร์เลย #กำลังใจสำหรับผู้สร้างบารมีในคราวที่มารมาเยือนด้วยการทำใจให้สบายตามที่หลวงปู่สรวงสอนไว้

#เห็นชอบแชร์เลย #กำลังใจสำหรับผู้สร้างบารมีในคราวที่มารมาเยือนด้วยการทำใจให้สบายตามที่หลวงปู่สรวงสอนไว้ การที่จะทำอะไรสักอย่างเพื่อเกื้อกูลประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่แก่ผู้อื่นและสังคมนั้น นักสร้างบารมีทั้งหลาย ต้องยอมรับกับอุปสรรคที่เกิดขึ้นเสมอ ต้องสร้างพล......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com