#มารู้จักวัดบ้านขะยูงกันดีกว่า

ในช่วงนี้ผู้คนทั้งหลายในสายศิษย์หลวงปู่สรวงเริ่มได้รู้จักวัดบ้านขะยูงมากขึ้น บางท่านอาจจะสงสัย เพจนี้จึงเกี่ยวข้องกับวัดบ้านขะยูงอย่างไร ก็ขอชี้แจงว่า เพราะหลวงปู่สรวงเกี่ยวข้องกับวัดบ้านขะยูงและวัดบ้านขะยูงเกี่ยวข้องกับหลวงปู่สรวงโดยตรงวัดหนึ่ง ขอย้ำว่า วัดหนึ่งเท่านั้น เพราะนอกจากวัดบ้านขะยูงแล้วยังมีอีกหลายวัดที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สรวง แต่ละวัดก็ต่างยกย่องเชิดชูหลวงปู่สรวง ร่วมกันช่วยกันเผยแผ่เกียรติประวัติของหลวงปู่สรวง ไม่อาจจะมีใครหรือวัดใดมาขวางหวงห้ามศรัทธาได้

นอกจากนี้ เพจที่เกี่ยวกับหลวงปู่สรวง มีอีกหลายเพจ มีอีกหลายกลุ่ม ใครอยากจะเปิดเพจหลวงปู่สรวง หรือเปิดกลุ่ม หลวงปู่สรวง ไม่มีใครห้ามได้หรอก เพราะหลวงปู่สรวงเป็นบุคคลศรัทธาสาธารณะ จะมาหวงห้ามศรัทธากันไม่ได้แน่นอน

ดังนั้น เพจหลวงปู่สรวง เป็นเพจสื่อสะพานบุญ  ท่านที่ติดตามเพจมานานก็จะทราบกันดีว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่เราร่วมกัน ช่วยกัน ได้ผ่านพ้นสำเร็จไปด้วยดี เพราะทุกงานบุญทุกคนได้ติดต่อกับวัดโดยตรง ทำบุญผ่านบัญชีวัดโดยตรง หลายคนมาพบมาเจอกันในงานบุญต่าง ๆ ของวัดบ้านขะยูง ก็จะรู้ดีว่า วัดบ้านขะยูงเป็นวัดเล็ก ๆ พื้นที่ไม่มาก ถาวรวัตถุได้เริ่มเสื่อมโทรม แต่ทางวัดบ้านขะยูงก็พยายามดำเนินการพัฒนาดูแลบูรณะปฏิสังขร โดย มีหลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร เป็นเจ้าอาวาสดำเนินการพัฒนาวัดบ้านขะยูงจนมาถึงปัจจุบันได้เห็นความเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ

โดยเฉพาะตอนนี้ ทางวัดได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ใกล้แล้วเสร็จ และศาลาก็คืบหน้าไปมากแล้ว ซึ่งโดยอาตมารวมทั้งสะพานบุญทั้งหลายมีศรัทธา ต่อวัดบ้านขะยูง ไม่เคยบังคับศรัทธากัน จึงได้ร่วมกันช่วยกันอุปถัมภ์ดูแลด้วยศรัทธาอย่างแท้จริง

ดังนั้น เกี่ยวกับวัดบ้านขะยูง สานุศิษย์หลวงปู่สรวงที่ศึกษาประวัติหลวงปู่สรวงมาดีแล้ว จะทราบกันดีเลยว่า วัดบ้านขะยูงเป็นวัดที่หลวงปู่สรวงเคยไปมาหาสู่จริง หลักฐานภาพถ่าย ลายลิขิต หลวงปู่สรวงมีอยู่มากมาย เช่นที่เด่นชัดมาก ก็ลายลิขิตที่ท่านเขียนไว้บนศาลาไม้วัดบ้านขะยูง และที่ลิขิตไว้กับหลวงพ่อพระพุทธประทานพร ซึ่งเป็นพระประธานศักดิ์สิทธิ์ของวัดบ้านขะยูง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับวัดบ้านขะยูง และ ที่สำคัญบุคคลที่เกี่ยวข้อง คือ หลวงพ่อพระครูไพโรจน์อินทสาร หลวงตาสงค์ หรือ ชาวบ้านขะยูง  มีความเคารพศรัทธาต่อหลวงปู่สรวงอย่างยิ่งด้วย  ท่านไม่เคยอ้างสิทธิ์ เพราะรู้ว่าไม่มีใครอ้างสิทธิ์ได้แม้แต่วัดบ้านขะยูงเอง ที่สำคัญวัดบ้านขะยูงไม่เคยไปกล่าวหาที่ใด หรือวัดใดให้เสียหายเลย วัดใดสร้าง วัดใดยกย่องเชิดชูบูชาหลวงปู่สรวง ด้วยความศรัทธาบริสุทธิ์จริงใจ วัดบ้านขะยูงขออนุโมทนา ไม่มีกีดกัน มีแต่อยากช่วยสนับสนุนส่งเสริม เพราะถือว่าเป็นเรื่องดีงาม จรรโลงพระศาสนา อีกไม่กี่ปีก็ตายจากกันแล้ว ทำสิ่งที่ดีงามเกื้อกูลต่อส่วนรวม จะที่ไหนอย่างไร ก็ดีกันทั้งนั้น

อนุโมทนากันดีกว่า จะได้บุญ จะได้สบายใจกัน อย่าคิดริษยา อิจฉา เพ่งร้าย มุ่งร้าย กล่าวหา กล่าวร้ายกัน หากมัวแต่คิดริษยา อิจฉา เพ่งร้าย มุ่งร้าย กล่าวหา กล่าวร้ายกันอย่างนี้ อย่าคิดว่าใครเขาจะโง่นั่งนิ่งเป็นใบ้ได้ตลอดระวังกรรมจะตามทันอย่างตั้งตัวไม่ทัน เชื่อเถอะ หลวงพ่อหลวงพี่ ทำใจให้สบายอย่างที่หลวงปู่สรวง สอนไว้บ้าง “เทอเจิตออยสรูล” ทำใจให้สบาย อนุโมทนาบุญกับใครที่ทำดี ได้ดี จะมากจะน้อยก็ดี  จะได้สมเป็นศิษย์หลวงปู่สรวงหน่อย

เอาหละสรุปขมวดท้ายสักหน่อย ที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เพื่อให้ท่านได้ทราบความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ระหว่างวัดบ้านขะยูงกับหลวงปู่สรวงจริง และความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ของเพจหลวงปู่สรวงในฐานะสื่อสะพานบุญหรือสื่อสะพานธรรมด้วย ส่วนตอนท้ายกล่าวไว้เพียงเพื่อเตื่อนสติตนเองด้วยและเตือนบางวัดหรือใครที่กำลังหลงทะนงตน จนเพ่งโทษกล่าวร้ายใส่ร้ายทำลายให้ผู้อื่นหรือวัดอื่นให้เสียหายโดยไม่ลืมหูลืมตา ระวังกรรมจะตามทัน อย่าคิดว่าตนเองใหญ่โตมาก  แล้วคิดจะทำอะไรวัดเล็กวัดน้อยไปทั่วโดยตามใจตนเองก็แล้วกัน  ปุถุชนกันทั้งนั้นแหละ เดี๋ยวจะฉิบหายวายวอดกันหมด เอวังฯ ด้วยประการฉะนี้

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

เพจ หลวงปู่สรวง

Comments

comments