#เห็นชอบแชร์เลย หลวงปู่สรวงคือที่พึ่งของสานุศิษย์ทุกคน ทุกวัด โดยเฉพาะวัดเล็กวัดน้อยที่กำลังจะพัฒนาทั้งหลาย จะห้ามศรัทธากันไม่ได้เด็ดขาด

  หลวงปู่สรวง คือ ครูบาอาจารย์ของทุกคน ไม่มีใครจะยึดเป็นเจ้าของได้เพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียวหรือวัดเดียว ท่านไม่เคยสังกัดอยู่วัดใดวัดหนึ่งมาก่อน ท่านไปอยู่ หรือ ไปมาหาสู่หลายวัด ท่านอยู่หลายที่ ทั้งวัด ทั้งทุ่งนา ทั้งบ้านญาติโยม หลวงปู่สรวงไม่มี......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com