#เห็นชอบแชร์เลย หลวงปู่สรวงคือที่พึ่งของสานุศิษย์ทุกคน ทุกวัด โดยเฉพาะวัดเล็กวัดน้อยที่กำลังจะพัฒนาทั้งหลาย จะห้ามศรัทธากันไม่ได้เด็ดขาด

 

หลวงปู่สรวง คือ ครูบาอาจารย์ของทุกคน ไม่มีใครจะยึดเป็นเจ้าของได้เพียงคนเดียวหรือกลุ่มเดียวหรือวัดเดียว ท่านไม่เคยสังกัดอยู่วัดใดวัดหนึ่งมาก่อน ท่านไปอยู่ หรือ ไปมาหาสู่หลายวัด ท่านอยู่หลายที่ ทั้งวัด ทั้งทุ่งนา ทั้งบ้านญาติโยม หลวงปู่สรวงไม่มีสังกัด ไม่เคยเป็นเจ้าอาวาสที่ไหนมาก่อน นี่คือ ความจริง อย่ายึดว่าต้องวัดไหนวัดเดียว ศรัทธาได้ทุกวัดที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สรวงดีที่สุด หรือที่ใดก็ตามแม้ไม่เกี่ยวข้อง แต่หากเชิดชูบูชาหลวงปู่สรวง เราก็ศรัทธาได้ทั้งนั้น ห้ามกันไม่ได้หรอก

แม้แต่เพจ หลวงปู่สรวง มีหลายเพจ มีหลายกลุ่ม ใครจะเปิดก็เปิดได้ จะมาสั่งให้ปิดเพจ คงไม่ได้หรอก อย่าลืมศิษย์หลวงปู่สรวงมีมาก อย่าทำความเดือดร้อน สร้างความแตกแยกให้วัดให้ศิษย์ของหลวงปู่สรวงต้องแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่าย เพราะกรรมจะตามทันเอาความเดือดร้อนจะมาเยือนท่าน แล้วจะไม่มีใครมาเห็นใจท่าน ระวังไว้บ้างก็ดี

ทุกวัดที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่สรวง มีหลายวัด ลูกศิษย์มีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ปัจจุบัน มีวัด มีอาศรม มีกระท่อมเถียงนา ที่ตั้งประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่สรวง ทั้งใหญ่ทั้งเล็ก ทั้งสร้างใหม่ ทั้งบูรณะใหม่ มากมายหลายที่ หลายแห่ง หลายจังหวัด ทราบแบบนี้แล้วควรอนุโมทนาเพราะเขาศรัทธาเขาจึงสร้าง เขาจึงเชิดชูบูชาท่าน

ดังนั้น วัดใดแสดงอ้างความเป็นผู้มีสิทธิและห้ามไม่ให้วัดเล็กวัดน้อย ที่เป็นศิษย์หลวงปู่สรวง วัดที่เกี่ยวข้องต่อหลวงปู่สรวง หรือ ที่ใด ๆ ยุติการเผยแผ่เชิดชู หลวงปู่สรวง บอกให้ทราบว่าห้ามไม่ได้หรอก เพราะเขาเหล่านั้นไม่ได้แอบอ้างหลอกลวง แต่ถ้าแอบอ้างหลอกลวงก็ต้องจัดการช่วยกัน แต่ถ้าเขาไม่ได้หลอกลวง ก็อย่าพยายามทำลาย ใส่ความ สร้างความเสื่อมเสีย ระวังท่านจะถึงคราวเสื่อมเอง

โดยเฉพาะศิษย์ที่เคยติดตามรับใช้ไม่ว่าที่ไหน หรือ แม้ไม่เคยติดตามรับใช้หลวงปู่สรวงมาก่อนก็ตาม ปัจจุบันมีมากมาย เขาเชิดชูบูชาหลวงปู่สรวงกันทั้งนั้น ห้ามกันไม่ได้ และไม่ควรห้ามด้วย ควรสาธุการ อนุโมทนากับเขาเหล่านั้น

ดังนั้น แจ้งสานุศิษย์หลวงปู่สรวสรวงทุกท่าน หากมีบางวัดพยายามยึดถือความเป็นเจ้าของ พยายามห้ามไม่ให้วัดเล็กวัดน้อยได้อาศัยพึ่งบารมีของหลวงปู่ เพื่อจรรโลงวัดหรือพระศาสนา เชื่อเถิดว่า ศิษย์หลวงปู่สรวงอาจจะรวมตัวกันแล้วท่านจะลำบากเดือดร้อนกินไม่ได้นอนไม่หลัับ

หากมีปัญหา หรือ ไม่สบายใจเกิดขึ้น ด้วยความเคารพ คุยกัน เจรจากันดีกว่า ไม่เข้าใจ ไม่สบายใจเรื่องอะไร คุยกันดีกว่า อย่าให้เป็นเรื่องเป็นราวกันเลย จะได้ไม่ต้องอายคนอื่นเขา

สานุศิษย์หลวงปู่สรวงรู้กันดีว่าหลวงปู่สรวง เป็นที่พึ่งของทุกคนหลายวัดจึงอาศัยพึ่งใบบุญของท่าน และยกย่องเชิดชูบูชาท่านด้วยความเคารพบูชา หลายที่ หลายวัด จัดสร้างวัตถุมงคลของท่านได้อย่างอิสระ เพราะด้วยหวังพึ่งบารมีของหลวงปู่สรวง เพื่อสร้างวัด สร้างสาธารณะประโยชน์ โดยเขาไม่ได้ขออนุญาตใคร เพราะเขาก็เป็นศิษย์หลวงปู่สรวงเหมือนกัน

จึงเห็นว่าวัดต่างๆ มีการสร้างที่ระลึกท่านแจกงานบุญต่าง ๆ ไม่ใช่เฉพาะวัดบ้านขะยูงหรอก เยอะแยะทั่วไป ก็สร้างกันทั้งนั้นแหละ เพราะต้องการเชิดชูบูชาท่านในฐานะศิษย์หลวงปู่สรวง และทุกอย่างก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เป็นประโยชน์แก่วัดวาอาราม สร้างแล้วก็เป็นประโยชน์ส่วนรวม ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้หรอก ยิ่งใหญ่แค่ไหนก็เอาไปไม่ได้หรอก

ดังนั้น หากเมื่อเป็นสาธารณะประโยชน์อนุโมทนา ช่วยกัน ส่งเสริมกันดีกว่า อย่าให้อะไรบานปลาย ปุถุชนกันทั้งนั้น ระวังกรรมจะตามท่านบ้างหละ ศิษย์หลวงปู่สรวงเขายินดีช่วยทุกวัด ช่วยทุกที่ ช่วยครูบาอาจารย์สายศิษย์หลวงปู่สรวงทุกรูป จะวัดไหนก็ตาม ยินดีช่วยกัน หรือแม้ไม่ได้ช่วย ก็ไม่ทำลายกัน เพราะ ศรัทธาที่ไหนเขาก็ทำที่นั้น จะมาห้ามกันได้อย่างไร ดังนั้น “ไม่ทำดีก็อย่าโยนชั่วให้คนอื่น” เอวังฯ

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
เพจ หลวงปู่สรวง

Comments

comments