#ศรัทธาเสมอปัญญานำพาเดินหน้าต่อไปอย่าได้หวั่นไหว : หลวงปู่สรวงสอนไว้ว่า “ทำใจให้สบาย”

 

ศรัทธาพละ คือ พลังจากศรัทธาที่เกิดจากภายใน ยากนักที่ทำลายลงไปได้อย่างง่าย ๆ ศรัทธาหากเกิดแล้วยากที่ใครจะทำลายหรือขวางกั้น แต่ศรัทธาไม่อาจจะรักษาไว้ได้โดยง่ายเช่นกัน

ศรัทธาเป็นพลังแรกที่ทำให้ใจกล้าพร้อมที่จะเดินหน้าต่อไป หากแม้มีอุปสรรคอย่างไรก็พร้อมจะต่อสู้ไม่ท้อถอย

ศรัทธาอย่างเดียวไม่พอสำหรับนักสร้างบารมี ต้องมีปัญญาพละประกอบให้เสมอกับศรัทธาพละ ศรัทธากับปัญญาต้องจูนให้เสมอกัน อย่าให้ศรัทธามากเกินปัญญาจะงมงาย ปัญญามากเกินศรัทธาไปก็ลามก

หากมีศรัทธาจะคิดทำอะไรก็อย่าทำให้คนอื่นเดือนร้อน จงเชื่อและทำในส่วนที่ตนเองมีสิทธิที่จะทำได้ อย่าเชื่อหลงตนจนละเมิดสิทธิคนอื่นโดยทุจริต เพราะระวังจะเดือนร้อนภายหลัง อย่าเชื่ออะไรผิด ๆ คิดอะไรโดยไร้การไตร่ตรอง ศึกษาให้ดีก่อน คิด พูด ทำ จะได้ไม่เดือนร้อนตนในภายหลัง นั้นคือต้องมีปัญญาด้วยถ้าคิดทำอะไรแล้วทำให้คนอื่นเดือนร้อนนั้นแสดงว่าไม่มีปัญญา

อย่าคิดผึ่งผยองให้ทิฏฐิพองโตจนลืมว่าอะไรควรไม่ควร (ขาดปัญญา) โดยเฉพาะการกล่าวหาว่าร้ายใส่ความผู้อื่น นำความเสื่อมเสียให้แก่บุคคลคนอื่นโดยทุจริต ผิดทั้งศีลธรรม ผิดทั้งกฎหมายบ้านเมือง จะนำพาให้ตนเองเดือนร้อน

หากถึงคราวไฟร้อนสุมเข้าสู่ชีวิตต้องลำบากยากที่แก้ไข บุญวาสนาจึงพึงเจริญ พึงสร้าง อย่าขวางทางกัน ชีวิตไม่นานก็ตายจากกัน ส่งเสริมสนับสุนน ช่วยเหลือเกื้อกูล นำกัน พากัน สู่ความเจริญเพื่อชีวิตแห่งสันติสุขเถิด พี่น้องผู้ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน

หากทำเช่นนั้นได้ ก็ถือว่า เราก็กำลังก้าวไปสู่การทำใจให้สบายได้ อย่างที่หลวงปู่สรวงสอน “เทอเจิตออยสรูล”

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
เพจ หลวงปู่สรวง

Comments

comments