กฐินทาน
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
#จากวันนั้นถึงวันนี้ วันนั้น คือ วันที่เราร่วมแรงร่วมใจกันระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดบ้านขะยูง

จากพื้นที่เล็กๆ ๑๑ ไร่ ได้ขยายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๕ ไร่ และถมพื้นที่แล้วเสร็จ เหลือเพียงบาง…

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com