#จากวันนั้นถึงวันนี้ วันนั้น คือ วันที่เราร่วมแรงร่วมใจกันระดมทุนเพื่อซื้อที่ดินถวายวัดบ้านขะยูง

จากพื้นที่เล็กๆ ๑๑ ไร่ ได้ขยายเพิ่มขึ้นอีกประมาณ ๕ ไร่ และถมพื้นที่แล้วเสร็จ เหลือเพียงบางส่วนที่ยังไม่ถมประมาณ ๑ ไร่
 
ทั้งหมดทั้งมวลล้วนเกิดจากศรัทธาของเราทั้งหลายรวมกันซึ่งมาจากทั่วไปประเทศก็ว่าได้ คนละเล็กละน้อย คนละร้อยสองร้อย ก็สำเร็จได้จริงๆ หลายคนอาจจะมองว่ายากที่จะสำเร็จได้ แต่พอเห็นพลังศรัทธาของเราแล้วก็เชื่อว่าต้องสำเร็จไปด้วยดีแน่
 
ก็เพราะ ด้วยน้ำใจของเราทั้งหลาย แต่ละหยดรวมเป็นสายน้ำใจที่ยิ่งใหญ่ ทำให้วัดเล็กๆ วัดหนึ่งที่หลวงปู่สรวงเคยอยู่อาศัย เป็นวัดที่มีร่องรอย เรื่องเล่า เรื่องราว ที่เกี่ยวกับหลวงปู่สรวง ที่ไม่อาจจะถูกลืมเลือนไปได้
 
เราเห็นความสำคัญ เราจึงก้าวเข้ามาช่วยเป็นสะพานบุญ ซึ่งปัจจุบันกำลังจะพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองเท่าที่ศรัทธาเรามี และไม่อาจจะมีใครมาขวางกั้นศรัทธาเราได้ด้วย
 
ศรัทธาที่บริสุทธิ์มีพลังเหนืออื่นใด และเราพร้อมจะก้าวไปด้วยกันในฐานะสะพานบุญ เป็นสื่อกลางทำหน้าที่ประสานสะพานบุญให้คนทั้งหลายมีโอกาสได้ทำบุญไว้กับวัดกับพระศาสนา
 
เพจ หลวงปู่สรวง เป็นสื่อสะพานบุญ
ท่านทั้งหลาย เป็นบุคคลสะพานบุญ
เราทั้งหลายเชื่อมถึงกันโดยสื่อสะพานบุญเป็นวิทยาการสมัยใหม่
 
ต้องขอบคุณสื่อสะพานบุญ ต้องขอบคุณบุคคลสะพานบุญ ต้องอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยใจด้วยบริสุทธิ์
 
กล่าวมาถึงตรงนี้ก็ขอโอกาสได้ชวนทุกท่านได้ทำบุญเป็นเจ้าภาพกฐินทานด้วยกัน ด้วยการจองเป็นเจ้าภาพสะพานบุญกฐินทานวัดบ้านขะยูง ติดตามได้ที่เพจ หลวงปู่สรวง
 
เมื่อโอกาสมาถึงได้ทราบข่าวงานบุญวัดบ้านขะยูงแล้ว ก็ขอให้ท่านมาทำหน้าที่สะพานบุญอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยศรัทธารวมผนึกกันไว้
 
เหมือนอย่างที่ทุกครั้งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่า เมื่อทางวัดประกาศจองสะพานบุญ ลูกหลานสานุศิษย์หลวงปู่สรวงที่ศรัทธาต่อวัดบ้านขะยูง และต่อหลวงปู่สรวง ได้แสดงความประสงค์ออกมาจองผ่านเพจหลวงปู่สรวง
 
เพจ หลวงปู่สรวง จึงเป็นพื้นที่สำคัญที่เราจะรักษาศรัทธา จะได้ติดต่อทำหน้าที่สะพานบุญ เชื่อมประสานถึงกันและกัน ถือเป็นความสะดวกรวดเร็วทันสมัยที่สุด
 
เอาหละหากเปิดจองกระทู้ใหม่ขอให้ทุกท่านที่มีศรัทธาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งแห่งบุญก็ขอเชิญชวนร่วมกัน หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามอาตมาได้โดยตรงอย่าได้เกรงใจ หรือ จะมาติดต่อกับทางวัดบ้านขะยูงโดยตรง อย่าไปถามวัดอื่นเขาไม่รู้เรื่องหรอก บางทีไปถามผิดวัดเขาก็บอกว่า “ไม่มีงานของวัด วัดไม่รู้เรื่อง” ตอบท่านนิดหนึ่งว่า “ท่านจะไปรู้ได้อย่างไรก็มันคนละวัด”
 
ดังนั้น ฝากสะพานบุญทุกท่าน อ่านรายละเอียดในการร่วมบุญให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้องชัดเจน หากสงสัยให้ถามวัดบ้านขะยูงโดยตรง
 
“วันนั้น” ที่สำคัญ คือ วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ เป็นวันเทเสาเอก และเริ่มดำเนินการก่อสร้างศาลาประพฤติธรรม ที่เริ่มจากศรัทธาล้วนๆ
 
“วันนั้น” คำเดียวนี้กล่าวซะยาวมาก จริงๆ ที่ผ่านมามีเรื่องราวมากมาย จากประสบการณ์ในฐานะสื่อสะพานบุญมีเรื่องราวเล่าเยอะกว่านี้ แต่เอาหละมีโอกาสก็จะเขียนเล่าบอกทุกท่านในโอกาสต่อไป
 
มาลงท้ายก็มากล่าวเรื่อง “วันนี้” กันดีกว่า นับจากวันนั้นที่เริ่มสร้างศาลาประพฤติธรรมก็ ปีกว่า ๆ
 
ดังนั้น สำหรับคำว่า “วันนี้” คือ วันที่เราทั้งหลายได้เห็นความคืบหน้าเปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนา โดยเพจหลวงปู่สรวง ได้ทำหน้าที่นำความคืบหน้ามาให้เราทั้งหลายได้ติดตามการทำงานของวัดบ้านขะยูงอย่างต่อเนื่อง ทุกท่านได้เห็นก็ปลื้มใจ อนุโมทนาบุญกัน แม้ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองแต่เห็นว่าวัดบ้านขะยูงดำเนินการต่อเนื่อง ตามงบประมาณที่ทางวัดได้รับมาจากศรัทธาเราทั้งหลาย หลังงานกฐินปี ๒๕๖๐ ทางวัดก็จะดำเนินการส่วนของหลังคาให้สำเร็จต่อไป อันขึ้นอยู่กับงบประมาณที่เราทั้งหลายจะได้ช่วยกันร่วมกันในวันนี้นั้นเอง
 
วันนี้ จึงเป็นวันที่เราไม่อาจจะหยุดหยั้งศรัทธาเราได้ เราต้องช่วยกันให้สำเร็จ เมื่อสำเร็จเราก็จะได้ฉลองด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยกัน เพราะเรากำลังสร้างศาลาประพฤติธรรม เพื่อการปฏิบัติธรรม เป็นการอำนวยความสะดวกแก่การประพฤติธรรม ถามเองตอบเอง ถามว่าไม่มีศาลา จะปฏิบัติธรรมได้ไหม ตอบว่า ก็ได้เหมือนกัน แต่ศาลาถ้ามีแล้วก็มีประโยชน์ เพราะป้องกันลมหนาว ป้องกันยุง ป้องกันแดดฝน ได้ อำนวยความสัปปายะ หากมีศาลาประพฤติธรรมก็ย่อมดีมาก
 
เราทั้งหลายคือส่วนสำคัญที่ได้ร่วมกันสร้างหาใช่ผู้หนึ่งผู้ใดสร้าง เราทั้งหลายก็ย่อมได้อานิสงส์แห่งทานอันประเสริฐ คือ “วิหารทาน” นี้อย่างบริบูรณ์
 
จากวันนั้น ถึง วันนี้ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
 
พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
โทร.0850889150
เพจ หลวงปู่สรวง

Comments

comments