กฐินทาน
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
#ทางของความสุขเริ่มก้าวด้วยความสงบจบก็ด้วยความสงบ

ทุกชีวิตที่กำลังก้าวเดินไปข้างหน้า โดยไม่รู้เลยว่า อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตบ้าง แต่เมื่อยังมี…

Read More

#สื่อสะพานบุญสู่ทานบารมีเพื่อวิหารทานอันประเสริฐของเหล่าสะพานบุญทั้งหลาย

เราทั้งหลายได้แสดงพลังแห่งการให้ทานเพื่อวิหารทาน ในโอกาสแห่งกฐินทานวัดบ้านขะยูง ซึ่งกำหนดท…

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com