#ทางของความสุขเริ่มก้าวด้วยความสงบจบก็ด้วยความสงบ

ทุกชีวิตที่กำลังก้าวเดินไปข้างหน้า โดยไม่รู้เลยว่า อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตบ้าง แต่เมื่อยังมีลมหายใจในปัจจุบันนี้ ผู้ชีวิต เป็นผู้มีลมหายใจที่เหลืออยู่ ขอให้ตั้งสติกำหนดชีวิตในปัจจุบันให้ดี เพราะแท้จริงแล้วเราสามารถกำหนดวิถีชีวิตของตนเองได้ เมื่อนึกย้อน......

Read More

#แค่แชร์ก็ได้บุญ

  ท่านทั้งหลาย คำว่า “แชร์” คือ การแบ่งปัน คำว่า “การแบ่งปัน” คือ การให้ คำว่า “การให้” คือ ทาน คำว่า “ทาน” คือ ทำบุญสำเร็จด้วยการให้ ชื่อว่า ทานมัย สุดท้าย คำว่า “ทานมัย” คือ บุญสำเร็จ......

Read More

#สื่อสะพานบุญสู่ทานบารมีเพื่อวิหารทานอันประเสริฐของเหล่าสะพานบุญทั้งหลาย

เราทั้งหลายได้แสดงพลังแห่งการให้ทานเพื่อวิหารทาน ในโอกาสแห่งกฐินทานวัดบ้านขะยูง ซึ่งกำหนดทอดถวายวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งด้วยการแชร์เป็นหมื่น และการลงชื่อจองเป็นสะพานบุญเป็นหลายร้อยคน คนละห้าซองสิบสองถึงห้าสิบซองก็มี เพราะเราทั้งหลายมีเป้าประสงค์เพื......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com