#ทางของความสุขเริ่มก้าวด้วยความสงบจบก็ด้วยความสงบ

ทุกชีวิตที่กำลังก้าวเดินไปข้างหน้า โดยไม่รู้เลยว่า อะไรจะเกิดขึ้นในชีวิตบ้าง แต่เมื่อยังมีลมหายใจในปัจจุบันนี้ ผู้ชีวิต เป็นผู้มีลมหายใจที่เหลืออยู่ ขอให้ตั้งสติกำหนดชีวิตในปัจจุบันให้ดี เพราะแท้จริงแล้วเราสามารถกำหนดวิถีชีวิตของตนเองได้

เมื่อนึกย้อนอดีต หลายคนพบเจอสถานการณ์เลวร้าย มาตลอดชีิวิต ก้าวย่างของชีวิตได้เดินไปพบแต่ความร้อนรนในชีวิต ได้รับความกระสับกระส่าย เหมือนถูกไฟที่กำลังแผดเผา

ลองย้อนกลับมาทบทวนให้ดีสิ ว่าเพราะอะไร หรือจะเป็นเพราะแท้จริงสิ่งเหล่านั้นมาจากตัณหา ความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ไม่อยากได้ ไม่อยากมี ไม่อยากเป็น โดยไร้ความเป็นธรรมของเราหรือเปล่า ทำให้ความร้อนเสมือนไฟ ได้สุมเข้าสู่ชีวิตของเรา ถ้าใช่นั้นก็เพราะเราก้าวย่างในเส้นทางที่เราเลือกเอง

นอกจากนั้นยังมีเส้นทางที่เป็นโทษ คือ เส้นทางที่อาศัยอารมณ์ที่น่าใคร่แล้วเดินไป และ เส้นทางที่ทุกข์มาก คือ เส้นทางที่เดินไปด้วยความยึดมั่นในเบญจขันธ์

เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่มีแต่ความร้อน เป็นโทษ เป็นทุกข์ อีกเส้นทางหนึ่ง คือ เส้นทางแห่งความสุข เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่า เป็นเส้นทางที่ไม่มีสุขอื่นยิ่งกว่า คือ ความสงบ นั้นเอง
เป็นเส้นทางแห่งความสุขที่เริ่มด้วยความสงบแล้วจบด้วยความสงบ

ที่กล่าวมาข้างต้นนั้นสมดังที่ พระพุทธเจ้าได้ตรัสพระคาถา ไว้ว่า

“ไฟเสมอด้วยตัณหาไม่มี โทษเสมอด้วยราคะไม่มี ทุกข์เสมอด้วยเบญจขันธ์ไม่มี สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี”
(ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๑/๙๕)

ดังนั้น สิ่งที่เป็นไฟ เป็นโทษ เป็นทุกข์ เป็นความสงบ พระองค์บอกไว้แล้วเช่นนี้

เมื่อเราต้องการความสุขเราก็ต้องเดินไปด้วยความสงบเพื่อความสงบ หลวงปู่สรวงได้สอนเราไว้ว่า เทอเจิตออยสรูล “ทำใจให้สบาย” หรือ ทำใจให้มีความสุข ก็เพราะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีที่เกิดจากการฝึกอบรมคือการทำใจ นั้นแหละ

ฉะนั้น เราจะเดินไปได้อย่างไร นี่คือ คำถาม ที่ทุกคนต้องตอบตนเองให้ได้ โดยทุกคนจะได้คำตอบจากการลงมือปฏิบัติ ลงมือทำเอง จึงจะได้คำตอบเอง ก้าวเดินไปตามเส้นทางแห่งไตรสิกขา คือ ศีล สมาธิ ปัญญา นี่เป็นเส้นทางแห่งความสงบท่านจึงจะพบความสงบ

เมื่อชีวิตที่ก้าวเดินไป ก้าวย่างไป และผ่านไปแล้วก็ผ่านไป
พิจารณาในปัจจุบัน ว่า ปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่ มารู้สึกตัว กลับมาเริ่มค้นหาความสุขที่กายใจของตน รักษาศีล เจริญสมาธิ อบรมปัญญา อย่างสม่ำเสมอ เราจึงจะได้พบความสุขที่แท้จริง เพราะเป็นทางของความสุขเริ่มก้าวด้วยความสงบจบก็ด้วยความสงบ

พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ

เพจ หลวงปู่สรวง

Comments

comments