กฐินทาน
ด่วน!!!!! เปิดจองเป็นเจ้าภาพลูกนิมิต พร้อมรับมีดตัดหวายลูกนิมิต กำหนดตัดหวายวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ โทร.0850889150
#แชร์ต่อได้บุญกุศล #วิถีชีวิตแห่งสันติสุข

#แชร์ต่อได้บุญกุศล   หากอยากได้สิ่งใดๆ ที่อยากได้โดยอิงสิ่งเสพคือวัตถุ เมื่อได้สมอยากแล้วเ…

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com