#แชร์ต่อได้บุญกุศล #วิถีชีวิตแห่งสันติสุข

#แชร์ต่อได้บุญกุศล   หากอยากได้สิ่งใดๆ ที่อยากได้โดยอิงสิ่งเสพคือวัตถุ เมื่อได้สมอยากแล้วเรามักจะมีความอิ่มอกอิ่มใจ แต่เมื่อสิ่งที่ได้มาเสื่อมไป กลับทำให้ใจนั้นเจ็บปวดเหมือนถูกลูกศรแทง   ดังนั้น ผู้ฉลาดจะเดินเลี่ยงสิ่งเสพที่อิงวัตถุ เหมือนคนเดินเลี่ย......

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com