#แชร์ต่อได้บุญกุศล #วิถีชีวิตแห่งสันติสุข

#แชร์ต่อได้บุญกุศล
 
หากอยากได้สิ่งใดๆ ที่อยากได้โดยอิงสิ่งเสพคือวัตถุ เมื่อได้สมอยากแล้วเรามักจะมีความอิ่มอกอิ่มใจ แต่เมื่อสิ่งที่ได้มาเสื่อมไป กลับทำให้ใจนั้นเจ็บปวดเหมือนถูกลูกศรแทง
 
ดังนั้น ผู้ฉลาดจะเดินเลี่ยงสิ่งเสพที่อิงวัตถุ เหมือนคนเดินเลี่ยงหัวงู หมายความว่าเดินไปโดยไม่ตามอารมณ์ใจอยาก เดินไปอย่างมีสติทุกเมื่อ
 
เมื่อความอยากด้วยตัณหาอิงสิ่งเสพเหล่านั้น ทำให้ใจทุกข์เหมือนเวลานั่งในเรือที่อยู่ท่ามกลางทะเล แต่น้ำกำลังไหลเข้าเพราะเรือรั่ว
 
ฉะนั้น เมื่อทราบเช่นนี้แล้วฉลาดจึงต้องตั้งสติให้ดี เพื่อกำหนดวิดน้ำออกจากเรือ ปิดรูรั่วของเรือ เพื่อไปให้ถึงฝั่งให้จงได้
 
หลวงปู่สรวงสอนไว้ว่า เทอเจิตออยสะโลต “ทำใจให้บริสุทธิ์” ความบริสุทธิ์ของใจก็เกิดมาจากใจฉลาดที่จะเดินเลี่ยงหัวงู คือ ไม่ปล่อยไปตามอารมณ์ มีสติทุกเมื่อ เมื่อเรือรั่วก็ฉลาดปิดรูรัั่วแล้ววิดน้ำออก “ความบริสุทธิ์” ตามที่หลวงปู่สรวงสอนไว้ก็จึงหมายถึงการข้ามถึงฝั่งได้นั้นเอง
 
และสมดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ด้วยว่า “สัตว์เกิด พึงมีสติ ทุกเมื่อ ละกามทั้งหลายได้ ครั้นละกามเหล่านั้นได้แล้ว พึงข้ามโอฆะได้ เหมือนคนวิดน้ำเรือแล้วไปถึงฝั่งได้” ขุ.ม. (แปล) ๒๙/๑-๖/๑-๒๓
 
ดังนั้น ขอให้ลูกหลานหลวงปู่สรวงทั้งหลายพึงมีวิถีชีวิต ดำเนินเดินทางชีวิตไปด้วยความมีสติทุกเมื่อ พึงควรเดินเลี่ยงทางอันตรายทั้งหลาย โดยเฉพาะที่เกิดแต่กายทุจริต วจีทุจริต และมโนทุจริต เพื่อความปลอดภัยตลอดชีวิต เพื่อความผาสุกตลอดชีวิต และเพื่อดำเนินไปให้ถึงฝั่งแห่งสันติสุขของชีวิตเทอญฯ
 
พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
 
เพจ หลวงปู่สรวง

Comments

comments