#ย้ำคำสอนพระพุทธเจ้า หลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ ๗ วันจากเสียงเตือนของ “พระมหากัสสปเถระ”

พระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้ก่อนอย่างนี้ว่า ความพลัดพราก ความทอดทิ้ง ความแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นจากของรักของชอบใจทุกอย่างจะต้องมี ฉะนั้น จะพึงหาได้อะไรจากที่ไหนในสังขารนี้ สิ่งที่เกิดขึ้น มีขึ้น ถูกปัจจัยปรุงแต่ง ล้วนแตกสลายเป็นธรรมดา เป็นไปไม่ได้ที่จะปร......

Read More

อนุโมทนาบุญด้วยกันกับเจ้าภาพอุปถัมภ์ กำหนดทอดถวาย 27 มกราคม 2561

#สะพานบุญทุกท่าน   ทางวัดขออนุโมทนาบุญกับคุณศักดิ์ศรี สุขสมัคร ที่ปวารณาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบทุนเทพื้นรอบบริเวณอุโบสถวัดบ้านขะยูง โดย กำหนดทอดถวายวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561   ดังนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างศาลาสามารถดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องได้ หลังจ......

Read More

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสมทบทุนมุงหลังคาศาลาประพฤติธรรมวัดบ้านขะยูง วันเสาร์ ที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑

...

Read More

Contact Form Powered By : XYZScripts.com