อนุโมทนาบุญด้วยกันกับเจ้าภาพอุปถัมภ์ กำหนดทอดถวาย 27 มกราคม 2561

#สะพานบุญทุกท่าน
 
ทางวัดขออนุโมทนาบุญกับคุณศักดิ์ศรี สุขสมัคร ที่ปวารณาเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบทุนเทพื้นรอบบริเวณอุโบสถวัดบ้านขะยูง โดย กำหนดทอดถวายวันเสาร์ ที่ 27 มกราคม 2561
 
ดังนั้น เพื่อให้งานก่อสร้างศาลาสามารถดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องได้ หลังจากการก่อสร้างโครงสร้างหลังคาเสร็จนั้น ซึ่งขณะนี้กำลังเตรียมการดำเนินการ พอเสร็จโครงสร้าง ก็เตรียมมุงหลังคา ซึ่งจะต้องใช้แผ่นกระเบื้องมุงหลังคาจำนวนมาก
 
จึงต้องอาศัยเหล่าสะพานบุญผู้เคยมีประวัติในการร่วมบุญกับทางวัดมาตั้งแต่เริ่มต้นซื้อที่ดิน ถมที่ดิน วางศิลาฤกษ์ เทเสาเอก วางแผ่นพื้นสำเร็จ เทพื้นชั้นที่ 1 ชั้นที่ 2 ก่อผนังชั้นที่ 1 ฉาบผนังนอกในชั้นที่ 1 และเทพื้นทำบันไดทางขึ้นชั้นที่ 2 เทเสา ชั้นที่ 2 จนแล้วเสร็จ ขณะนี้จึงอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างโครงสร้างหลังคา พอเสร็จก็จะได้มุงหลังคาต่อไป
 
ฉะนั้น โอกาสนี้ทางวัดก็จะดำเนินการแจ้งข่าวถึงสะพานบุญทุกสายบุญที่ผ่านมาให้ได้ทราบทางไปรษณีย์ด้วย พร้อมกำหนดการ และพร้อมซองเจ้าภาพแผ่นกระเบื้องมุงหลังคา
 
มีกำหนดทอดถวาย 27 มกราคม 2561 ฉะนั้น เรามีเวลาร่วมกันช่วยกันอีกประมาณ 3 เดือน ในการดำเนินการระดมศรัทธาในงานบุญครั้งนี้ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเทพื้นรอบอุโบสถและมุงหลังคาศาลาประพฤติธรรม
 
โอกาสนี้ที่สำคัญทางวัดขอถือโอกาสแจ้งสะพานบุญทุกสายบุญทั้งหมดทั้งมวลว่าจะมีซองจดหมายพร้อมรายงานการก่อสร้างศาลาประพฤติธรรมส่งไปให้ท่าน พร้อมซองกองบุญพร้อมที่ระลึก สามารถทำบุญกระเบื้องมุ่งหลังคาแผ่นละ 100 บาท หรือตามกำลังศรัทธาก็ได้ ซึ่งทางวัดกำหนดจัดส่งให้เฉพาะสะพานบุญที่มีประวัติร่วมบุญงานบุญที่ผ่านมาเท่านั้น ส่วนสะพานบุญใหม่ๆ รอประกาศจองจากทางวัดซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป
 
โดยภายในเดือนนี้ทางวัดจะจัดส่งไปให้ทั้งหมดทุกคน เมื่อสะพานบุญได้รับรายละเอียดแล้วหากมีศรัทธาขอให้ได้ร่วมบุญกันโดยอย่าได้ลำบากใจ ทำเท่าที่มีกำลังศรัทธา หากไม่สะดวกขอให้ท่านตีกลับส่งคืนทางวัดได้เลย
 
เหตุผลที่ทางวัดจัดส่งไปให้ท่านเลยนั้น เจตนาเพื่อแจ้งข่าวรายงานความคืบหน้าให้สะพานบุญและผู้เคยร่วมบุญได้ทราบความคืบหน้า เพราะศาลาหลังนี้ถือว่าสะพานบุญทั้งหลายเป็นเจ้าภาพที่เกิดจากความเสียสละคนละเล็กละน้อยสามัคคีกันสร้างมาตั้งแต่เริ่มต้นอย่างแท้จริง ไม่ได้เกิดขึ้นจากเจ้าภาพนายทุนคฤหบดีแต่อย่างไร และไม่ได้ปิดกั้นศรัทธาท่านทั้งหลายเหล่านั้น ทุกคนจึงมีโอกาสได้ทำบุญด้วยกัน
 
ศาลาแม้จะหลังใหญ่ ใช้ทุนเยอะ แต่เพราะเราร่วมกันสร้างร่วมกันทำยังไงก็ต้องสำเร็จ อาจจะใช้เวลาบ้างแต่ก็เพื่อประโยชน์เกื้อกูลที่ยิ่งใหญ่ต่อการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมของเหล่าสานุศิษย์พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย
 
ขออนุโมทนาบุญ
พระอาจารย์อดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ
 
…………….
วัดบ้านขะยูง
เพจ หลวงปู่สรวง

Comments

comments